jjjinsur.com ประกันรถถูกๆ ต่อง่าย คุ้มครองเลย

ขั้นตอนการอบรมต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ 2565

ขั้นตอนการอบรมต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ 2565

ขั้นตอนการอบรมต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ 2565 จากสถานการณ์ในปัจจุบันของยุค โควิด-19 ทำให้หลายๆพื้นที่มีมาตราการในการเข้าใช้บริการที่ค่อนข้างจะเข้มงวดและกำหนดจำนวนคนเข้าพื้นที่นั่นๆ ซึ่งกรมขนส่งทางบกก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่มีคนจำนวนมากที่ต้องเข้าไปใช้บริการ ดังนั้นทางกรมการขนส่งทางบกได้ออกมาตรการการต่อใบขับขี่ออนไลน์ขึ้นมาก เพื่อช่วยในการป้องกันจำนวนคนที่จะแออัดจนเกินไป โดยผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่นั้น สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ในช่องทางออนไลน์ที่ระบบ DLT e-learning เพียงแค่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และชมวิดีโออบรมความรู้ ตามขั้นตอน ซึ่งการอบรมใบขับขี่ออนไลน์นั้น จะสามารถเข้าอบรมได้เฉพาะผู้ที่มีใบขับขี่แล้ว และเป็นการต่ออายุใบขับขี่เท่านั้น สำหรับผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่ใหม่ (ที่ไม่ใช่การต่ออายุ) จะไม่สามารถอบรมใบขับขี่ออนไลน์ได้ จึงจำเป็นต้องเข้าไปอบรมที่สำนักงานขนส่งเหมือนเดิม


ใบขับขี่รูปแบบไหนที่สามารถต่อออนไลน์ได้

ถ้าหากอบรมไม่ครบจำนวนชั่วโมง อาจจะทำให้คุณไม่สามารถทำใบขับขี่ใหม่ได้ ซึ่งรายละเอียดของการเข้าอบรมนั้น มีข้อมูลดังต่อไปนี้

ใบขับขี่ส่วนบุคคลแบบ 5 ปีเป็น 5 ปี (ต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน) อบรม 1 ชั่วโมง

ใบขับขี่ พรบ.ขนส่ง (ต่อล่วงหน้าได้ 6 เดือน) อบรม 2 ชั่วโมง

ใบขับขี่สาธารณะ (ต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน) อบรม 3 ชั่วโมง

หมายเหตุ : ผลการอบรมการต่ออายุใบอนุญาตขับรถมีอายุ 90 วันนับจากวันที่ผ่านการอบรมเท่านั้น


ขั้นตอนการอบรมต่ออายุใบขับขี่อออนไลน์

1. เข้าเว๊บไซต์ลงทะเบียน สำหรับการเข้าอบรมต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์นั้น คุณสามารถเข้าระบบการอบรม ” DLT e-learning “ ผ่านอุปกรณ์ทุกรูปแบบที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ / สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เพื่อทำการลงทะเบียน โดยระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถนั้น มีให้เลือกลงทะเบียนสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งผลการอบรมออนไลน์จะมีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ผ่านการอบรม

2. กรองข้อมูลให้ครบถ้วน กรมการขนส่งทางบก จำเป็นจะต้องขอรายละเอียดที่ครบถ้วน ทั้งเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ รวมไปถึงวัน/เดือน/ปีเกิด เพื่อทำการยืนยันรายละเอียดของผู้เข้าอบรม

3. อบรมตามใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุ ในการอบรมใบอนุญาตขับรถ มีให้เลือก 3 ประเภทด้วยกัน ซึ่งการเลือกอบรมนั้นจำเป็นที่จะต้องเลือกให้ถูกต้องกับประเภทการอบรมที่ต้องการ คือ

ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ( รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , รถยนต์สามล้อ ) ระยะเวลาในการอบรม 1 ชั่วโมง

ใบอนุญาตขับรถขนส่ง ระยะเวลาอบรม 2 ชั่วโมง

ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง

4. เลือกหัวข้อ “แบบทดสอบก่อนอบรม” ก่อนการอบรมใบขับขี่ทุกครั้ง จำเป็นที่จะต้องมีการทำแบบทดสอบก่อนอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความรู้พื้นฐานของตนเองว่ามีความรู้เกี่ยวกับการขับขี่และการใช้รถใช้ถนนอย่างไรบ้าง? และการทำแบบทดสอบก่อนอบรม จะมีคำถามและมีช้อยส์คำตอบให้เลือกข้อที่ถูกที่สุด ซึ่งคำถามจากแบบทดสอบก่อนอบรมจะมีจำนวน 3 ข้อ เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จให้คุณกดส่งข้อสอบ และกดไปขั้นตอนต่อไป

5. ดูวีดีโอการอบรมการขับรถ จำเป็นต้องดูวิดีโอการอบรมการขับรถผ่านระบบออนไลน์จนครบจำนวนชั่วโมง หากรับชมวิดีโอไม่จบ หรือปิดหน้าเว็บไซต์ก่อน หรือไม่ได้กรอกข้อมูลยืนยัน จำเป็นที่จะต้องเริ่มรับชมวิดีโอใหม่ตั้งแต่ต้น

6. ตอบคำถามแบบทดสอบหลังอบรม เมื่อดูวิดีโอการอบรมการขับรถผ่านระบบออนไลน์จนครบแล้ว ให้ตอบคำถามแบบทดสองหลังอบรมให้ครบทุกข้อ หลังจากนั้นระบบจะทำการประมวลผลว่าผ่านการทดสอบหรือไม่

7. บันทึกหน้าจอผลการอบรม เพื่อใช้เป็นหลักฐาน เมื่อผ่านการทดสอบแล้ว ระบบจะแจ้งผ่านการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขึ้นมา หลังจากนั้นให้แคปหรือบันทึกหน้าจอผลการอบรม เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับการทำใบขับขี่ใบใหม่กับเจ้าหน้าที่


8. ไปติดต่อที่สำนักงานกรมขนส่งทางบก เมื่อจบจาก 7 ขั้นตอนแล้ว สามารถเข้าไปติดต่อได้ตามวันที่จองคิวผ่านจากแอป ” DLT Smart Queue “ ไว้ได้เลย


เอกสารที่ต้องเตรียมไป

1. บัตรประชาชน (ตัวจริง)

2. ใบอนุญาตขับขี่ฉบับเดิม

3. ใบรับรองแพทย์

4. หลักฐานการจองคิวออนไลน์ *** จะจองก่อน หรือ หลัง อบรมเสร็จแล้วก็ได้ ***

5. หลักฐานใบผ่านการอบรมออนไลน์

6. ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบขับขี่ ( รถยนต์ 505 บาท / รถจักรยานยนต์ 255 บาท )

หมายเหตุ : บางพื้นที่กรมขนส่งฯ อาจให้เอกสารผู้ติดต่อไปทำการ “ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม” เพิ่มเติมด้วย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนการทำใบขับขี่เช่นกัน


ขั้นตอนการอบรมต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ 2565 จากข้อมูลที่ได้นำมาฝากทุกคน เชื่อว่ามีหลายท่านคิดตรงกันว่ามันง่ายและสะดวกสบายมากกว่าเดิม อีกทั้งยังประหยัดเวลาในการไปติดต่อทำเรื่องที่ขนส่งเป็นอย่างมาก จากที่ก่อนหน้านี้ยังไม่มีเรื่องโควิค-19 คนส่วนใหญ่ต้องลางานเพื่อไปทำใบขับขี่ บางท่านก็ใช่เวลา ถึง 2 วัน บางท่านก็มากกว่านั้น ขึ้นอยู่ที่ความยากง่ายของแต่ละคน แต่พอขนส่งฯ ได้มีการปรับให้การบริการมันสอดคล้องกับสถานการ์ณในปัจจุบันมากขึ้น ก็สามารถลดและร่นเวลาในการจัดการและความยุ่งยากได้มากขึ้น อาจจะมีปัญญาแค่ในเรื่องของระบบในการจองคิวการเข้าขนส่ง แต่ก็เชื่อว่าคงไม่ใช่เรื่องยาก หรือ วุ่นวายจนเกินไป หวังว่าทุกคนคงสามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกๆสถานการ์ณในตอนนี้กันได้น้าาาาาาด้วยความปรารถนาดีจาก เพจ ประกันรถถูกๆ ต่อง่ายๆ คุ้มครองเลย

สาระน่ารู้เรื่อง ประกันรถยนต์ที่ จริงจัง จริงใจ จริงจริง ♥

สนใจซื้อประกันรถยนต์ คลิ๊ก

Scroll to Top