fbpx

jjjinsur.com ประกันรถถูกๆ ต่อง่าย คุ้มครองเลย

ข้อมูลในกรมธรรม์ผิด เคลมได้ไหม

ข้อมูลในกรมธรรม์ผิด เคลมได้ไหม

ข้อมูลในกรมธรรม์ผิด เคลมได้ไหม เชื่อว่าไม่ใช้ทุกคนที่เคยพบเจอปัญหาเรื่องการออกเอกสารผิด หรือ ข้อมูลตกหล่น และก็เป็นคำถามตามมาว่าจะแก้ไขได้ไหม หรือถ้าไม่แจ้งแก้ไข จะมีผลกับการเคลมหรือไม่ หรือ จะมีผลต่อการแจ้งปีต่อๆไปไหม และเอกสารสลักหลังคืออะไร

ข้อมูลในกรมธรรม์ผิด ต้องทำอย่างไร

หากข้อมูลในกรมธรรม์ผิดต้องรีบติดต่อไปยังบริษัทประกันภัย หรือ นายหน้า/ตัวแทนประกันที่คุณติดต่อด้วย เนื่องจากบริษัทประกันภัยที่คุณซื้อประกันด้วยต้องเป็นผู้ออกใบสลักหลังกรมธรรม์ใหม่ที่มีข้อมูลถูกต้องให้กับคุณเท่านั้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจึงต้องรอจากบริษัทในการทำออกให้ใหม่ โดยจะได้เป็นลักษณะของสลักหลังการแก้ไขข้อมูลตามข้อมูลที่ผิดพพลาดจากครั้งแรก

สลักหลังกรมธรรม์รถยนต์ คืออะไร

สลักหลังกรมธรรม์รถยนต์ คือ เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ที่บริษัทประกันรถยนต์ออกให้กับผู้เอาประกันอีก 1 รอบ เพื่อให้ผู้เอาประกันเก็บเอาไว้ที่ตนเอง 1 ฉบับ และบริษัทประกันภัย เก็บเอาไว้อีก 1 ฉบับ ซึ่งข้อมูลในใบสลักหลังกรมธรรม์จะถูกแก้ไขให้ถูกต้อง ตามที่ผู้เอาประกันแจ้งเรื่องมายังบริษัทประกันภัย ดังนั้น ผู้เอาประกันควรอ่านเนื้อหาข้างในของใบสลักหลังกรมธรรม์ให้ละเอียด เพราะกรมธรรม์เป็นเอกสารที่จะระบุว่าผู้เอาประกันเป็นใคร รถยนต์ที่ทำประกันรถยนต์รุ่นอะไร หากข้อมูลเหล่านี้เกิดความผิดพลาด อาจสร้างความลำบากให้กับคุณเวลาต้องการจะเคลมประกันรถยนต์ในอนาคตได้

** กรณีใดบ้างที่ต้องแจ้งแก้ไข เพื่อออกเอกสารสลักหลัง
ส่วนใหญ่แล้วในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในใบสลักหลังกรมธรรม์ หลังจากที่ผู้เอาประกันตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว มักจะเกิดจาก 3 กรณี ดังนี้

 1. ข้อมูลในกรมธรรม์รถยนต์ผิด ข้อมูลในกรมธรรม์รถยนต์ที่ต้องตรวจสอบให้ละเอียด ว่าถูกต้องตามที่ผู้เอาประกันแจ้งหรือไม่ มีดังนี้
 • ชื่อของผู้เอาประกันรถยนต์
 • วัน/เดือน/ปี ที่ประกันรถยนต์เริ่มคุ้มครอง
 • เลขทะเบียนรถยนต์
 • รุ่นรถยนต์ที่เอาประกัน
 • เลขตัวถังของรถยนต์ที่เอาประกัน
 • เบี้ยประกันรถยนต์

*** หากข้อมูลเหล่านี้ไม่ตรงกับที่แจ้งไป สิ่งที่คุณควรต้องทำคือการติดต่อไปยังบริษัทประกันฯ เพื่อขอใบสลักหลังกรมธรรม์ใหม่อีกครั้ง

 1. การเปลี่ยนชื่อในกรมธรรม์รถยนต์ = ในกรณีนี้สามารถพบได้บ่อยครั้ง จากการที่ผู้เอาประกันรถต้องการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลในกรมธรรม์รถยนต์ที่ทำประกันรถยนต์เอาไว้ โดยไม่ได้เกิดจากข้อมูลผิดพลาดในกรมธรรม์


ข้อมูลในกรมธรรม์ผิด เคลมได้ไหม


การขอเอกสารใบสลักหลังกรมธรรม์ ต้องใช้เอกสารใดบ้าง

เมื่อผู้เอาประกันต้องการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารใบสลักหลังกรมธรรม์ คุณสามารถส่งเรื่องไปยังบริษัทประกันภัย หรือ แจ้งไปกับตัวแทนที่เราติดต่อทำประกันรถยนต์เอาไว้ได้เลย เพียงแต่ต้องเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

 1. เปลี่ยนที่อยู่ในกรมธรรม์รถยนต์ = สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้เอากรมธรรม์ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง เพื่อระบุที่อยู่ใหม่ ที่ต้องการขอเปลี่ยนแปลง
 1. กรมธรรม์สูญหาย = ใบแจ้งความกรมธรรม์สูญหาย , สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
 1. ข้อมูลรถผิด เช่น เลขตัวถังผิด, ทะเบียนรถยนต์ผิด, ชื่อผู้ครอบครองรถผิด = สำเนาทะเบียนรถล่าสุด (หากทางบริษัทประกันภัยมีอยู่ ก็ไม่ต้องส่งเพิ่ม เพียงแค่โทรเข้าไปแจ้งเรื่อง)
 2. เปลี่ยนชื่อผู้เอาประกัน = (ตัวเอง) กรณีที่เราเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ต้องส่งบัตรประชาชนและสำเนารายการจดทะเบียนที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กับทางบริษัทประกันเพื่อทำการแก้ไข / (ผู้อื่น) กรณีที่เราขายรถแล้ว จะเป็นชื่อเป็นของเข้าของรถใหม่ ต้องส่งสัญญาการซื้อขาย พร้อมสำเนาบัตประชาชน / สำเนารายการจดทะเบียนรถล่าสุดเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นของผู้เอาประกันคนใหม่


*** ทั้งนี้หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อความหรือข้อมูลอื่นๆ ในกรมธรรม์รถยนต์ อย่าลืมที่จะส่งเอกสารที่สามารถยืนยันข้อมูลที่ต้องการแก้ไขไปพร้อมกับยื่นคำร้องด้วย เพื่อให้ฝั่งบริษัทประกันภัย สามารถใส่ข้อมูลตามจริงในใบสลักหลังกรมธรรม์ได้ถูกต้องครบถ้วน


ข้อมูลในกรมธรรม์ผิด เคลมได้ไหม จากข้างต้นที่ทุกท่านได้อ่านแล้ว ก็คงสามารถลงความคิดเห็นกันได้เลยว่า ถ้าข้อมูลในกรมธรรม์ผิด จะเคลมได้หรือไม่ และต้องแจ้งแก้ไขอย่างไร หรือใครที่ติดต่อผ่านทางตัวแทน ก็สามารถทำเรื่องส่งเอกสารผ่านทางตัวแทนได้โดยไม่ต้องเสียเวลาติดต่อเข้าไปเอง ความสำคัญของข้อมูลในกรมธรรม์มีผลอย่างมากในการแจ้งเคลมทุกครั้ง เพราะข้อมูลที่ชัดเจนนำมาซึ่งประโยชน์แก่ตัวลูกค้าเอง และลดปัญหาที่จะตามมาในภายหลังได้อีกด้วย

ด้วยความปรารถนาดีจาก เพจ ประกันรถถูกๆ ต่อง่ายๆ คุ้มครองเลย

สาระน่ารู้เรื่อง ประกันรถยนต์ที่ จริงจัง จริงใจ จริงจริง ♥

สนใจซื้อประกันรถยนต์ คลิ๊ก

Scroll to Top