jjjinsur.com ประกันรถถูกๆ ต่อง่าย คุ้มครองเลย

คนขับเป็นผู้เยาว์ ประกันจ่ายไหม

คนขับเป็นผู้เยาว์ ประกันจ่ายไหม

คนขับเป็นผู้เยาว์ ประกันจ่ายไหม ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุ แน่นอนว่าเหตุมันเลือกไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นกับใคร อายุเท่าไหร่ หรือ เกิดมากน้อยแค่ไหน ดังนั้นเราจึงมีกฎหมายข้อบังคับมาเป็นตัวชี้วัดและกำหนดกฎเกรณ์เพื่อลดความประมาณ และ อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ และยิ่งในช่วงยุคสมัยนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บางครอบครัวก็พยายามฝึกฝนให้ลูกหลานตัวเองทำอะไรหลายๆอย่างให้เร็วมากขึ้นยิ่งขึ้น ซึ่งบางอย่างก็ยังไม่ถึงวัยในการฝึกฝน อย่างเช่นการขับขี่ของรถ ไม่ว่าจะรถเล่น หรือ รถใหญ่ เราจะเห็นกันได้ตามท้องถนน หรือ แม้แต่ข่าวเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นกฎหมายจึงมีมาตราการออกมาสำหรับเรื่องแบบนี้ อย่างเช่น บุคคลที่อายุ 20 ปี บริบูรณ์ จะถือว่าเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว จะสามารถทำใบอนุญาติการขับขี่รถยนต์ได้ หรือ สามารถเข้าสถานบันเทิงได้ และหากบุคคลที่อายุต่ำกว่านี้ ก็จะอยู่ในฐานะคำว่า ผู้เยาว์ ซึ่งจะไม่สามารถทำใบอนุญาติการขับขี่รถยนต์ได้ หรือ เข้าสถานบันเทิงได้ และหากมีการฝ่าฝืนก็จะได้รับการลงโทษ และการลงโทษจะเป็นแบบไหน..? เหตุที่เกิดจากผู้เยาว์ประกันของรถจะมองแบบไหน..? จะจ่ายไหม..? เราจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจในเรื่องการจ่าย หรือ ไม่จ่าย ของประกันภัยรถยนต์ที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เยาว์เป็นผู้ขับขี่กันนะ


จากข่าวกรมการขนส่งทางบกมีโครงการ “ นักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่ ” ในปี 2565 มุ่งเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในกลุ่มเยาวชนให้มีความพร้อมในการขับขี่รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่มี อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชนิดชั่วคราวได้แล้วและมุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย พัฒนาศักยภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนได้รับความรู้ มีความเข้าใจ มีโอกาสฝึกฝนขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยเทคนิคและวิธีการที่ถูกต้องภายใต้การฝึกสอนจากครูฝึกที่มีประสบการณ์ ทำให้มีความพร้อมในการขับขี่รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย แต่ในส่วนของรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ รถขนาดใหญ่ ตามกฎหมายต้องมีอายุ18 ปีขึ้นไปเท่านั้น ถึงจะสามารถขอใบอนุญาตขับขี่แบบชั่วคราวได้

คนขับเป็นผู้เยาว์ ประกันจ่ายไหม


หากเกิดเหตุ ประกันจ่าย หรือ ไม่จ่าย

ในส่วนของประกัน จะมีความคุ้มครองแน่ๆให้กับบุคคลภายนอกอยู่แล้ว แต่ในส่วนของรถและตัวผู้เอาประกันนั้น ต้องมาดูกันอีกทีว่า ทำประกันประเภทไหน หรือ ทำเงื่อนไขเฉพาะไว้แบบไหน หรือ ผู้ขับขี่มีความผิดตามเงื่อนไขที่แนบไว้ท้ายกรมธรรม์หรือไม่…? เช่น ไม่มีใบขับขี่ อายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนด เมาแล้วขับ เป็นต้น

  • หากเราเป็นฝ่ายถูก และทำประกันชั้น 1 , 2+ , 3+ บริษัทประกันจะรับผิดชอบซ่อมรถของเรา และ บริษัทประกันจะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดแทนเรา
  • หากเราเป็นฝ่ายผิด และไม่ว่าจะทำประกันชั้นไหน ประกันจะตรวจสอบว่า…
    • หากเรา ไม่เคยมีใบขับขี่เลย บริษัทประกันจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในทุกๆกรณี แต่จะชดเชยความเสียหายของ ”บุคคลภายนอก” ตามกรมธรรม์นั้นๆ
    • หากเรา ใบขับขี่หมดอายุ บริษัทประกันจะคุ้มครองทั้งตัวรถและคู่กรณี
    • หากเรา ถูกระงับใบขับขี่ (ไม่ได้รับอนุญาติให้ขับขี่ ) จะถือว่าไม่มีใบขับขี่ ประกันจะไม่คุ้มครองในส่วนของเรา แต่จะชดเชยความเสียหายของ ”บุคคลภายนอก” ตามกรมธรรม์นั้นๆ


คนขับเป็นผู้เยาว์ ประกันจ่ายไหม จากการศึกษาข้อมูล ก็สามารถสรุปได้คราวๆแล้วว่า หลักการของประกันที่จะคุ้มครองกรณีเกิดเหตุ หรือ ความเสียหายที่เกิดจากบุคคลเป็นผู้กระทำนั่นต้องถูกหลักตามกฎหมายจราจรทางบก และ สามารถพิสูจน์หาความจริงได้ ดังนั้น เหตุที่เกิดจากเด็ก หรือ ผู้เยาว์ ประกันจะยึดความคุ้มครองในกรมธรรม์ของรถ และ รับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้นั่นเอง แต่ในส่วนของผู้ขับขี่ซึ่งเป็นเด็ก หรือ ผู้เยาว์ ประกันอาจจะมองถึงตามจริงของข้อกฎหมายก็ได้


ด้วยความปรารถนาดีจาก เพจ ประกันรถถูกๆ ต่อง่ายๆ คุ้มครองเลย

สาระน่ารู้เรื่อง ประกันรถยนต์ที่ จริงจัง จริงใจ จริงจริง ♥

สนใจซื้อประกันรถยนต์ คลิ๊ก

Scroll to Top