fbpx

jjjinsur.com ประกันรถถูกๆ ต่อง่าย คุ้มครองเลย

นักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่

นักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่

นักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่ จากข่าวกรมการขนส่งทางบกมีโครงการ “ นักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่ ” ในปี 2565 มุ่งเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในกลุ่มเยาวชนให้มีความพร้อมในการขับขี่รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยตั้งเป้ามีนักเรียนและเยาวชนได้รับใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่น้อยกว่า 29,000 คน


นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในกลุ่มเยาวชน จึงได้ดำเนินโครงการ “ นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จากการร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยของประชาชน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเนื่องจากเป็นช่วงวัยที่สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชนิดชั่วคราวได้แล้วและมุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย พัฒนาศักยภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนได้รับความรู้ มีความเข้าใจ มีโอกาสฝึกฝนขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยเทคนิคและวิธีการที่ถูกต้องภายใต้การฝึกสอนจากครูฝึกที่มีประสบการณ์ ทำให้มีความพร้อมในการขับขี่รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยซึ่งจากการดำเนินโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 – 2564 มีนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 153,888 คน และจากจำนวนนักเรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีนักเรียนและเยาวชนที่เป็นผู้มีคุณสมบัติและผ่านการอบรมและทดสอบตามเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ จำนวนทั้งสิ้น 128,007 คน


นักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่าสำหรับในปีงบประมาณ 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กรมการขนส่งทางบกจึงตั้งเป้าหมายมีนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ไม่น้อยกว่า 29,000 คน จากทั่วประเทศโดยให้สำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขาทุกแห่งประสานสถานศึกษาสำรวจความต้องการของนักเรียนและเยาวชนที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์เข้าร่วมโครงการ รุ่นละประมาณ 50-60 คน เพื่อเข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัยวิธีป้องกันอุบัติเหตุมารยาทในการขับรถความรู้เกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษารถเบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดพร้อมสาธิตและให้ทดลองขับขี่ภาคปฏิบัติและแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนด้วยระบบ E-exam และทดสอบภาคปฏิบัติหากผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดจึงจะได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์


นอกจากนี้ได้ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขา กำหนดแผนการติดตามประเมินผลนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นเวลา 3 เดือน หลังได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์แล้วต้องไม่พบอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งถือเป็นเป้าหมายและความสำเร็จในการช่วยให้นักเรียนที่ผ่านการอบรมได้นำความรู้และทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์นำไปปฏิบัติจริงบนท้องถนนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ว๊าววววว โครงการดีๆแบบนี้ แนะนำและเห็นด้วยมากๆเลยนะคะ เชื่อว่าน้องๆหนูๆในวัยที่สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้แล้ว คงถูกใจกันมากแน่ๆ แต่ได้ใบขับขี่ไปแล้วก็ใช่ว่าจะขับขี่แบบไหนก็ได้นะจ๊ะ เด็กๆต้องนึกถึงความปลอดภัยควบคู่ไปด้วย ไม่ว่าจะหมวกกันน็อค หรือแม้กระทั้งความเร็วในการใช้รถ การมีใบขับขี่ไม่ได้มีไว้ใช้เพื่อให้เราจะขับแบบไหนก็ได้ แต่มีไว้เพื่อยืนยันว่าเรามีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงในการใช้รถใช้ถนน และเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ก็สามารถรับผิดชอบต่อเหตุการ์ณนั้นๆได้นั่นเอง ก็หวังว่าโครงการดีๆแบบนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากน้องๆนะคะ และหากผู้ปกครองท่านไหนที่ต้องการดูในเรื่องของประกันรถจักรยานยน ก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะคะ ป้องกันความเสี่ยงในทุกๆด้าน ควบคู่กับความไม่ประมาณของตัวคนขับ และการดูแลของผู้ปกครอง รับรองได้ว่า อุบัติเหตุลดน้อยลงได้แน่นอนค่ะ

ขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก : กรมการขนส่งทางบก

ด้วยความปรารถนาดีจาก เพจ ประกันรถถูกๆ ต่อง่ายๆ คุ้มครองเลย

สาระน่ารู้เรื่อง ประกันรถยนต์ที่ จริงจัง จริงใจ จริงจริง ♥

สนใจซื้อประกันรถยนต์ คลิ๊ก

Scroll to Top