jjjinsur.com ประกันรถถูกๆ ต่อง่าย คุ้มครองเลย

ปรับศูนย์ถ่วงล้อ คืออะไร

ปรับศูนย์ถ่วงล้อ คืออะไร

ปรับศูนย์ถ่วงล้อ คืออะไร คือการปรับแต่งมุมที่สำคัญๆของยางได้แก่ มุมโท (Toe) มุมแคสเตอร์ (Caster) และมุมแคมเบอร์ (Camber) ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับการขับขี่ตลอดระยะการใช้งานของล้อ การตั้งศูนย์ล้อคือการจัดมุมล้อให้ตั้งฉากกับพื้น และขนานกับล้ออื่นๆ โดยเป็นขั้นตอนที่ทำให้แน่ใจว่าช่วงล่างด้านหน้า และด้านหลังยังคงมีมุมเหมือนกับที่รถใหม่จากโรงงาน ซึ่งการปรับมุมของล้ออย่างเหมาะสมก็เป็นการช่วยดูแลยางให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่เท่ากัน และการปรับศูนย์ถ่วงล้อ ต้องทำอย่างไรบ้าง สำคัญมากน้อยแค่ไหน เราจะพาทุกคนไปศึกษาพร้อมๆกันน่ะ


การถ่วงล้อ 

คือ การทำให้ล้อเกิดสมดุลในขณะหมุนโดยการใช้ตะกั่วถ่วงน้ำหนัก เพื่อป้องกันการสั่นขณะรถวิ่ง การถ่วงล้อมีด้วยกันอยู่ 2 แบบ
 
1. ถอดล้อถ่วง วิธีนี้ช่างจะถอดล้อออกมาเข้าเครื่องถ่วง โดยเครื่องจะหมุนล้อก่อนประมวลผลออกมาว่า จะต้องถ่วงตะกั่วน้ำหนักเท่าไหร่ตรงจุดไหน เพื่อให้การหมุนสมดุลที่สุด
 
2. ถ่วงจี้การถ่วงลักษณะนี้ไม่ต้องถอดล้อ มักจะใช้กับรถที่ ถอดล้อถ่วง แล้วยังมีอาการสั่น ข้อดีคือสามารถสร้างสมดุลให้ทั้งล้อและยาง ลูกปืนล้อ เพลาขับ จานดิสก์เบรก
 
ตั้งศูนย์ คือการตั้งค่ามุมต่าง ๆ ของล้อรถยนต์โดยเฉพาะล้อหน้า และในล้อหลังบางรุ่น ให้ถูกต้องตามค่าที่ผู้ผลิตกำหนดมาจากโรงงาน เพื่อประโยชน์ในการขับขี่ที่สมดุลและยึดเกาะถนน


มุมล้อที่ต้องตั้ง

 • มุมแคมเบอร์  เป็นมุมเอียงจากแนวดิ่ง โดยถ้าล้อซ้ายและขวาขนานกันในแนวดิ่ง เรียกว่าค่า แคมเบอร์เป็น “0” แต่ถ้าล้อด้านบนถ่างออกและด้านล่างหุบเข้าเรียกว่า แคมเบอร์บวก ถ้าล้อด้านบนหุบเข้าและด้านล่างถ่างออกเรียกว่า แคมเบอร์ลบ ปกติค่าแคมเบอร์ของล้อจะเป็นลบเล็กน้อย เพื่อช่วยให้ทรงตัวได้ดีในการเข้าโค้ง แต่ถ้ามุม แคมเบอร์มีค่าเป็นลบมากเกินไปจะทำให้กินยางด้านในมากกว่าด้านนอก
   
 • มุมโท คือมุมที่จะช่วยให้รถวิ่งได้ตรง นิ่ง และสามารถควบคุมรถในทางตรงได้ง่าย เราสามารถสังเกต “มุมโท” ได้จากถ้าล้อหน้าซ้ายและขวาขนานกันนั้น “มุมโท” จะมีค่าเป็น “0” แต่ถ้าด้านหน้าของล้อหุบและด้านหลังถ่างออกเรียกว่า “โทอิน” และในทางตรงข้ามถ้าด้านหน้าของล้อถ่างและด้านหลังหุบเข้าเรียกว่า “โทเอาต์”
   
 • มุมแคสเตอร์ ในระบบช่วงล่างแบบแม็คเฟอร์สันสตรัท จะเป็นมุมเอียงของโช้คอัพ และในระบบช่วงล่างหน้าแบบปีกนกสองชั้นจะเป็นมุมของคอม้า มีหน้าที่ ช่วยให้รถวิ่งตรง การหักเลี้ยวและคืนตัวของพวงมาลัยทำได้อย่างคล่องตัว สำหรับรถตลาดโดยทั่วไป มุมแคสเตอร์ จะกำหนดตายตัวไม่สามารถปรับตั้งได้


ควร “ตั้งถ่วง ” ล้อรถยนต์เมื่อไร

1. เมื่อขับรถตกลงไปในหลุมขนาดใหญ่

2. เมื่อผิวหน้ายางรถยนต์ไม่ยึดติดกับถนนอย่างสม่ำเสมอ

3. เมื่อพวงมาลัยไม่​​สามารถควบคุมรถได้อย่างราบรื่น

4. เมื่อรถไถลไปข้างๆ ขณะที่กำลังบังคับรถให้ตรง

5. เมื่อคุณเปลี่ยนยางรถใหม่ โดยควรถ่วงทั้ง 4 ล้อเสมอ

6. เมื่อคุณเพิ่มชิ้นส่วนช่วงล่างใหม่

7. เมื่อพวงมาลัยสั่น ไม่ว่าจะสั่นทุกช่วงความเร็วหรือ สั่น ณ ความเร็วใดความเร็วหนึ่ง

8. เมื่อสลับยางวิ่งแล้วเกิดอาการสั่น


ควร ” ตั้งศูนย์ ” ล้อรถยนต์เมื่อไร

 1. รู้สึกผิดปกติขณะขับรถ รถวิ่งไม่ตรง รถเกิดการเลื้อย แฉลบดึง ซ้าย-ขวา ไม่ว่าจะขณะวิ่งหรือเบรก
 2. มีเสียงดังขณะเข้าโค้ง
 3. วงเลี้ยวซ้าย – ขวาไม่เท่ากัน
 4. ควรตั้งศูนย์ทุกครั้งที่ซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนระบบบังคับเลี้ยว-ช่วงล่าง
 5. ควรตั้งศูนย์เมื่อเปลี่ยนยางชุดใหม่ทุกครั้ง


ทำไมตั้งศูนย์ล้อจึงสำคัญ

หากมุมล้อผิดปกติก็จะทำให้การสึกหรอของยางเพิ่มขึ้น หรือ อาจเกิดการฉีกขาดได้ นอกจากนี้ยังทำให้ความสะดวกสบายของการขับขี่ลดลง โดยการจัดตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องของยางยังจะทำให้การส่งออกกำลังจากเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพลดลงอีกด้วย ซึ่งเมื่อล้อถูกปรับศูนย์ใหม่ก็จะทำให้รถของคุณไถลไปทางซ้ายหรือขวาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้คุณต้องใช้การควบคุมพวงมาลัยที่มากขึ้นเพื่อให้ขับรถได้ตรงเหมือนเดิม อาจจะก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ในการขับขี่ เพราะความไม่ถนัดในบางจังหวะ


วิธีตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 

การปรับสมดุลล้อแตกต่างกับการตั้งศูนย์ล้อ การถ่วงล้อ คือ การชดเชยความไม่สมดุลของน้ำหนักในชุดยางหรือล้อ และมักจะทำควบคู่ไปกับการตั้งศูนย์ล้อ โดยทั่วไปจะมีปัญหาของล้อที่ไม่สมดุลอยู่ 2 แบบที่ต้องรับการแก้ไข ซึ่งก็คือปัญหาด้านไม่สมดุลในแบบคงที่ (ระนาบเดี่ยว) และแบบเคลื่อนไหว (ระนาบคู่)

ความสมดุลแบบคงที่ต้องการการถ่วงสมดุลเพียงระนาบเดียว การเคลื่อนไหวในแนวตั้งอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือน ในทางกลับกันความไม่สมดุลแบบเคลื่อนไหว จะพูดถึงความสมดุลของระนาบคู่ สำหรับการเคลื่อนไหวในแนวตั้งและการเคลื่อนไหวด้านข้าง ความไม่สมดุลทั้งสองประเภทจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับสมดุลพิเศษเพื่อช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้น

ก่อนจะเริ่มการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ช่างเทคนิคจะติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับขอบล้อที่ถูกต้อง และปรับความดันลมยางให้พองตัวมากที่สุด จากนั้นยางแต่ละเส้นก็จะอยู่ที่ศูนย์กลางของเครื่องถ่วงล้อ เครื่องจักรจะหมุนยางด้วยความเร็วสูง เพื่อวัดค่าความไม่สมดุลของล้อและยาง เพื่อให้ช่างรู้ว่า ควรเพิ่มน้ำหนักเท่าใด และบริเวณที่ใดที่ต้องการน้ำหนักดังกล่าว เพื่อปรับให้ยางมีความสมดุลมากที่สุด

การตั้งศูนย์ถ่วงล้อเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดูแลยางรถยนต์ที่ถูกต้องด้วยเหตุผลเดียวกับการตั้งศูนย์ล้อ ซึ่งนั่นก็คือการป้องกันการสึกของดอกยางก่อนเวลาอันควร การตั้งศูนย์ล้อหรือถ่วงล้อทุก ๆ 10,000 กิโลเมตร จะสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานและมีประสิทธิภาพการขับขี่ได้มากที่สุดอีกด้วย


ปรับศูนย์ถ่วงล้อ คืออะไร เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนคงทราบกันแล้วว่ามันเป็นอย่างไรและสำคัญมากน้อยแค่ไหน อีกความสำคัญคือ การปรับองศาหรือตำแหน่งของล้อ ของยาง มีความสำคัญและเป็นใจหลักในการใช้รถของเราเลยน่ะ หากเราประมาณไม่ดู ไม่ตรวจสอบให้ดี ความผิดพลาดและปัญหาอีกหลายๆอย่างก็ต้องตามมาแน่ๆ ดังนั้น หากเราทราบแล้วว่าควรทำอะไร เปลี่ยนตอนไหน ก็รีบจัดการให้เรียบร้อย ก่อนที่เราจะใช้รถในการเดินทางกันให้ดี เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและเพื่อนๆบนท้องถนนกันน้า


ขอขอบคุณข้อมูลบบางส่วนจากแหล่งอื่นๆด้วยค่ะ bridgestone , masterusedcar , zigwheels , cartrack

ด้วยความปรารถนาดีจาก เพจ ประกันรถถูกๆ ต่อง่ายๆ คุ้มครองเลย

สาระน่ารู้เรื่อง ประกันรถยนต์ที่ จริงจัง จริงใจ จริงจริง ♥

สนใจซื้อประกันรถยนต์ คลิ๊ก

Scroll to Top