fbpx

jjjinsur.com ประกันรถถูกๆ ต่อง่าย คุ้มครองเลย

ป้ายทะเบียนรถหาย ทำอย่างไร

ป้ายทะเบียนรถหาย ทำอย่างไร

ป้ายทะเบียนรถหาย ทำอย่างไร เหตุการ์ณนี้มักเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในช่วงฤดูฝน หรือ การลุยน้ำท่วม และบางทีก็หลุดหายไปเองโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เนื่องด้วยอาจจะเป็นเพราะการเสื่อมสภาพจากตัวของป้ายเองด้วย หรือ น๊อตที่ใช้ยึดป้ายหลุดหายไป ทำให้การยึดเกาะป้ายไว้ไม่ได้นั่นเอง และยิ่งต้องมากระทบกับกระแสน้ำเป็นเวลานานๆ หรือ หนักๆ ก็อาจจะหลุดหายได้ ดังนั้นเราจะอยากแนะนำวิธีในการจัดการขั้นตอนต่างๆให้กับทุกคนหลังจากที่ป้ายทะเบียนหายไปแล้ว ว่าต้องทำอย่างไรกันบ้างนะคะ


ไม่ต้องแจ้งความ สามารถขอใหม่ได้

กรมการขนส่งทางบก แจ้งเจ้าของรถที่แผ่นป้ายทะเบียนรถหล่นหาย ขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนได้ ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ โดยที่ไม่ต้องแจ้งความดำเนินคดีใดๆ ส่วนในกรณีรถติดไฟแนนซ์อยู่ สามารถติดต่อไฟแนนซ์เพื่อให้ดำเนินการแทน หรือ หากต้องการดำเนินการด้วยตนเองก็ต้องมีเอกสารมอบอำนาจในการทำเรื่องขอรับป้ายใหม่ด้วย

และทันทีที่พบว่าป้ายทะเบียนรถหล่นหาย เจ้าของรถควรรีบดำเนินการขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนทันที ห้ามทำแผ่นป้ายทะเบียนรถขึ้นเองโดยเด็ดขาด เนื่องจากจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ฐานใช้แผ่นป้ายทะเบียนมีลักษณะไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท เช่นเดียวกับ กรณีเจตนาขูด ลอก ลบ เลือน หรือติดสติ๊กเกอร์บดบังส่วนหนึ่งส่วนใดของแผ่นป้ายทะเบียนรถ ตกแต่งลวดลายเลียนแบบป้ายทะเบียนประมูล หรือใช้กรอบป้ายสกรีนลายกราฟิกครอบแผ่นป้ายทะเบียนรถทำให้มองเป็นป้ายทะเบียนประมูล มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท จึงขอให้เจ้าของรถระมัดระวังการใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด


เอกสารยื่นขอป้ายทะเบียนรถใหม่

เล่มทะเบียนรถตัวจริง

บัตรประชาชนของเจ้าของรถ (กรณีเจ้าของรถต้องดำเนินการด้วยตนเอง)

หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง)

สำหรับกรณีที่รถติดไฟแนนซ์ (ในกรณีที่เจ้าของรถต้องดำเนินการด้วยตนเอง)

เล่มทะเบียนรถตัวจริง

บัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อ

หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์

หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

สำหรับกรณีนิติบุคคล

เล่มทะเบียนรถตัวจริง

หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 1 ปี

สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

การยื่นขอรับป้ายทะเบียนรถใหม่นั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท ค่าคำขอ 5 บาท และจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 15 วันทำการ โดยระหว่างนี้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้


ป้ายทะเบียนรถหาย ทำอย่างไร เชื่อว่าหลังจากนี้ทุกๆท่านจะไม่ต้องกังวลใจเรื่องป้ายทะเบียนหายกันแล้วนะคะ เพราะจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาให้ทุกคนอ่านกันนั้น ก็ทำให้เห็นถึงความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และไม่ยุ่งยากจนเกินไป แค่เพียงแจ้งสำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้ และเตรียมเอกสารตามที่แจ้งไป พร้อมพกใบเสร็จรับเงินไว้แสดงแทนป้ายทะเบียนรถที่หายไปในระหว่างรอรับป้ายทะเบียนใหม่ เพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องกลัวการตรวจเช็กจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบนท้องถนนกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก เพจ ประกันรถถูกๆ ต่อง่ายๆ คุ้มครองเลย

สาระน่ารู้เรื่อง ประกันรถยนต์ที่ จริงจัง จริงใจ จริงจริง ♥

สนใจซื้อประกันรถยนต์ คลิ๊ก

Scroll to Top