jjjinsur.com ประกันรถถูกๆ ต่อง่าย คุ้มครองเลย

ผิดกฏจราจร ประกันคุ้มครองหรือไม่

ผิดกฏจราจร ประกันคุ้มครองหรือไม่

ผิดกฏจราจร ประกันคุ้มครองหรือไม่ การขับขี่บนท้องถนนในบางครั้งเราอาจจะเน้นความสะดวกสบายหรือความเร็ว ในการไปถึงจุดหมายต่างๆ

โดยที่ รู้บ้าง , ไม่รู้บ้าง ว่าผิดกฏจราจรหรือไม่ เช่น ฝ่าไฟแดง , ขับรถย้อนศร หรือแซงเส้นทึบ เป็นต้น


สาเหตุเหล่านี้ เป็นสิ่งที่จะทำให้ การเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง * สูงกว่าปกติหลายเท่า *



แต่ !!! ผิดกฏจราจร ประกันคุ้มครองหรือไม่ … ?


– ไม่ว่าการขับขี่ของคุณ จะทำผิดกฏจราจรหรือไม่ ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท จะให้ความคุ้มครองในเรื่องของ ชีวิต + ทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก ตามกรมธรรม์ที่ทำไว้เสมอ
ต่อให้ผู้ขับขี่นั้น จะมีใบขับขี่หรือไม่มีก็ตาม

-ส่วน รถของคุณเอง จะขึ้นอยู่กับประเภทกรมธรรม์ที่ทำไว้ และลักษณะการเกิดเหตุในแต่ละเหตุการณ์ + จะต้องมีใบขับขี่เท่านั้น ประกันภัยรถยนต์ถึงจะให้ความคุ้มครองรถของคุณไปด้วย

ขอแค่คุณ ไม่ผิดกฏ ตามกรมธรรม์ที่ระบุไว้ ก็เพียงพอ ___ มีอะไรบ้าง ….

การยกเว้นการคุ้มครองทั่วไป

  • ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
  • การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง (ออกนอกประเทศไทย)
  • การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมายเช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นหรัพย์ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด
  • การใช้ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
  • ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผู้ขับขี่ทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้วความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น
  • การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณเอลกอชอล์ในเลือดกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึงเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16(พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก หรือเรียกว่า เมาแล้วขับ



หากใคร ที่กำลังหาคำตอบอยู่ หรือเพิ่งเกิดเหตุโดยที่ผิดกฏจราจรแล้วล่ะก็

ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะอุบัติเหตุ ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ไม่ว่ากับตัวเราเอง หรือกับผู้อื่น

แต่ก่อนที่จะเกิดเหตุขึ้น เราควรใช้ความระมัดระวัง และไม่ประมาทในทุกเส้นทาง

รวมถึง เคารพกฏจราจร และมีน้ำใจกับเพื่อร่วมทางด้วยนะคร๊าฟฟ



ด้วยความปรารถนาดีจาก เพจ ประกันรถถูกๆ ต่อง่ายๆ คุ้มครองเลย

สาระน่ารู้เรื่อง ประกันรถยนต์ที่ จริงจัง จริงใจ จริงจริง ♥

สนใจซื้อประกันรถยนต์ คลิ๊ก

Scroll to Top