jjjinsur.com ประกันรถถูกๆ ต่อง่าย คุ้มครองเลย

อาการผิดปกติของพวกมาลัยรถยนต์

อาการผิดปกติของพวกมาลัยรถยนต์

อาการผิดปกติของพวกมาลัยรถยนต์ พวงมาลัยของรถยนต์ เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของระบบบังคับเลี้ยว ที่ทำหน้าที่บังคับรถไปใน ทิศทางที่ต้องการได้ ซึ่งในการใช้งานทั่วไปนั้นก็ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นกับพวงมาลัยบ้าง อย่างเช่น พวงมาลัยเอียงซ้ายหรือเอียงขวา พวงมาลัยดึงไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือพวงมาลัยสั่น เป็นต้น และเคยไหมครับ เมื่อเวลาเราขับรถแล้วเกิด อาการพวงมาลัยดึงจนรถขับเฉ แฉลบ ไปข้างใดข้างหนึ่ง ทำให้เราต้องหักพวงมาลัยฝืนเอา วันนี้เราจะมาตรวจมาเช็คกันโดย ปัญหานี้เกิดได้ จากหลายที่ดังนี้

1. ยางรถ  เกินกว่าครึ่งของอาการพวงมาลัยดึง เกิดมาจากยาง อย่างแรกควรเช็คแรงดันลมยางก่อน ว่ามันอ่อนเกินไปหรือไม่ ถ้าเติมหรือตรวจเช็คแล้ว แต่ยังเป็นปัญหาอยู่ อาจจะเพราะยางที่ใช้เป็นยางเก่า หรือ กลางเก่ากลางใหม่ หน้าสัมผัส หรือสมดุลย์อาจผิดเพี้ยนไป ก็ต้องไปตรวจกันอีกที แต่ถ้ายางที่ใช้เป็นยางใหม่และก่อนหน้าที่เปลี่ยนยางไม่มีอาการ แสดงว่าปัญหาอยู่ที่ยางชุดใหม่ อาจเกิดผิดพลาดมาจากการผลิตการเส้นของเข็มขัดรัดหน้ายางวางไม่ถูกตำแหน่ง ที่เขาเรียกว่า Off Center Belt ตอนยางกลิ้งไปบนพื้นถนนทำให้เกิดแรงกระแทก มาจากด้านข้าง มากกว่าแรงที่กลิ้งในทางตรงของยางและอีกสาเหตุหนึ่ง คือ การใช้ยางผิดประเภท หรือต่างขนาด ก็ทำให้เกิดอาการได้เหมือนกัน

วิธีทดสอบอาการพวงมาลัยดึงจากยาง  ก็คือการสลับยางหน้า ทั้ง 2 เส้น ถ้าอาการดึงเปลี่ยนไปในทิศทางตรงกันข้าม ชัวร์ว่ายางเป็นเหตุได้เลย
หากไม่สามารถเปลี่ยนยางเส้นใหม่ได้ก็ต้องลองสลับเอายางจากล้อหลังมาใช้แทน อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการพวงมาลัยดึง เป็นเรื่องของการใช้ยางเก่าหรือยางกลางเก่ากลางใหม่ ยางที่มีการสึกของดอกยางมากน้อยต่างกันแต่กลับนำมาใช้ร่วมกัน
2.ช่วงล่างมีปัญหา  หลังการทดลองสลับยางแล้วพบว่าอาการดึงของพวงมาลัยยังไม่เปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก เคยดึงไปทางด้านไหนก็ยังคงดึงไปทางเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แสดงว่างานนี้ยางไม่เกี่ยว ก็ต้องพิจารณาที่จุดอื่น เช่น อาจเกิดจากศูนย์ล้อไม่ถูกต้อง โดยแม้จะคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้รถเกิดอาการดึงไปด้านใดด้านหนึ่งได้ โอกาสที่ศูนย์ล้อจะเกิดการผิดเพี้ยนเปลี่ยนไปนั้นมีได้มาก อย่างเช่น ถ้ายางมีการสึกหรอมากแต่ค่อนข้างสม่ำเสมอที่ขอบหน้ายางด้านใดด้านหนึ่ง จะมีผลทำให้มุมแค็มเบอร์ผิดไปและจะเกิดอาการดึงมากขึ้นยามขับบนถนนต่างระดับหรือพวกถนนหลังเต่า แต่หากขอบหน้ายางด้านใดด้านหนึ่งสึกเป็นจุด เป็นชั้นหรือสึกไม่เรียบ ปัญหาก็เหมือนกับว่าระบบช่วงล่างหลวมหรือตัวรองรับน้ำหนักทรุดทำให้มุมแค็มเบอร์เปลี่ยนไปเป็นจังหวะๆ ขณะที่รถวิ่งพวกคอยล์สปริงหรือแหนบที่นิ่มล้าหรือทรุดตัวแล้วจะเป็นสาเหตุสำคัญที่มีผลทำให้ชุดแค็มเบอร์เปลี่ยนแปลง รถที่ใช้ระบบรองรับน้ำหนักเป็นคอยล์สปริง เราสามารถทดสอบและตรวจเช็คว่ามันล้าหรือทรุดตัวหรือยังได้หลายทาง เช่น จากการสังเกตเวลาเลี้ยวโค้งเร็ว ๆจะพบว่าตัวรถมีอาการเอียงตัวมากกว่าปกติ หรือตรวจสอบความสูงของตัวรถเมื่อพบว่าความสูงทางด้านหน้ากับด้านหลังตลอดจนด้านซ้ายกับด้านขวามีความสูงแตกต่างกันเกินกว่า 13 มม.หรือ ½ นิ้ว ก็แสดงว่าสปริงล้าหรือทรุดตัวแล้ว สำหรับรถที่ใช้ระบบรองรับน้ำหนักเป็นแหนบต้องตรวจสภาพแหนบว่ายังอยู่ดีหรือไม่ แหนบหักหรือเปล่าพวกน็อตสาแหรกยึดตับแหนบมีรายการ หลุดหลวม คลายตัวหรือไม่ พวกหูแหนบหรือโตงเตงแหนบมีการชำรุดหรือไม่ พวกที่ใช้ระบบรองรับน้ำหนักแบบทอร์ชั่นบาร์เมื่อใช้ไปนาน ๆ ก็มีอาการล้าและทรุดตัวได้เช่นเดียวกันและบางทีด้านซ้ายกับด้านขวาจะทรุดไม่เท่ากัน จากการรับน้ำหนักจะแตกต่างกันหากนั่งคนเดียวบ่อยๆด้านขวามักจะทรุดมากกว่า แต่ระบบรองรับน้ำหนักแบบทอร์ชั่นบาร์นี้ดีอยู่อย่างคือ สามารถปรับตั้งระดับความสูงได้ จึงควรตรวจเช็คระดับความสูงของรถให้เท่ากัน
3.ลูกปืนและลูกหมาก สาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดอาการได้ ควรดูสภาพของลูกปืนล้อและลูกหมาก ถ้าทำเองไม่ได้ แนะนำให้เข้าศูนย์หรืออู่ที่ช่างสามารถตรวจสอบได้ การทำ 2 อย่างนี้สามารถทำต่อเนื่องกันได้ทันที บางทีอาจมีปัญหาที่มุมแคสเตอร์ เพราะมุมแคสเตอร์ เป็นตัวการที่ดึงล้อจากล้อหลังจากการหักเลี้ยวไปแล้ว หากมีปัญหาจะมีผลต่อน้ำหนักพวงมาลัย และการตอบสนองของพวงมาลัย รวมทั้งมีผลกับการทรงตัวรถเวลาเบรกอีกด้วย และประสิทธิภาพการหยุดรถ ถ้าเมื่อเราเหยียบเบรกไปแล้วเพื่อชะลอความเร็ว หรือ ทำการหยุดรถแล้วพวงมาลัย โดนดึงไปข้างใดข้างใดข้างนึง แบบนี้แสดงว่า ปัญหาพวงมาลัยดึง เกิดจากระบบเบรก ก็คงต้องให้ช่างเค้าจัดการแก้ไขให้นะครับ

อาการผิดปกติของพวกมาลัยรถยนต์ การแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวงมาลัยนั้น ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นหน้าที่ของช่างที่มีความชำนาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งบางครั้งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการวัดและใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะในการปรับและแก้ไข ซึ่งอาจนอกเหนือเครื่องมือที่มีอยู่ แต่การเกิดอาการต่าง ๆ เราเองต้องเป็นผู้สังเกต หากเกิดอาการตามบทความนี้เราก็สามารถที่จะจดจำแล้วนำไปบอกกับช่างผู้ชำนาญได้ รวมถึงทราบสาเหตุและการแก้ไข ซึ่งก็เป็นความรู้ที่สามารถรู้เท่าทันช่างหากคิดจะโกงหรือโก่งราคาค่าซ่อมเราได้


ด้วยความปรารถนาดีจาก เพจ ประกันรถถูกๆ ต่อง่ายๆ คุ้มครองเลย

สาระน่ารู้เรื่อง ประกันรถยนต์ที่ จริงจัง จริงใจ จริงจริง ♥

สนใจซื้อประกันรถยนต์ คลิ๊ก

Scroll to Top