jjjinsur.com ประกันรถถูกๆ ต่อง่าย คุ้มครองเลย

กรณีรถชนรถ คืออะไร

กรณีรถชนรถ คืออะไร

กรณีรถชนรถ คืออะไร หรือ ที่เรียกกันเป็นทางการว่า ”กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย” เป็นเงื่อนไขข้อตกลงความคุ้มครองที่สำคัญในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ , 3+ เป็นต้น โดยเงื่อนไขความคุ้มครองหลักของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ มี 3 คุ้มครองหลักด้วยกันคือ

1.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและรถยนต์ สูญหาย/ไฟไหม้

2. ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เนื่องจากการชนยานพาหนะทางบก(รถชนรถ) บริษัทประกันจะทำการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าชดเชย สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ ที่ติดอยู่กับตัวรถ เมื่อรถของเราถูกชนหรือเราไปชนในแบบที่มีคู่กรณี

3.ความคุ้มครองอื่นๆตามเอกสารแนบท้าย อาทิ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และการประกันภัยตัวผู้ขับขี่ ฯลฯ คุ้มครองและครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล หรือการเสียชีวิตของคู่กรณีของเรา รวมถึงทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็น บ้านคนอื่น เสาไฟฟ้า ฯลฯ ในอุบัติเหตุรถชนครั้งนั้น รวมถึงผู้ขับขี่จะได้รับหลักประกันในกรณีรถยนต์ที่ทำระกันรถยนต์ เกิดประสบอุบัติเหตุและเป็นเหตุ ให้คู่กรณีหรือบุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

  สำหรับความคุ้มครองกรณี " รถชนรถ " ซึ่งหมายถึงความคุ้มครองรถยนต์ของเราตามทุนประกันภัยที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์  บริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครองต่อเมื่อรถยนต์ของเราไปชนกับรถยนต์ของคู่กรณี ซึ่งจะต้องเป็นรถยนต์ที่อยู่ในนิยามตามกฏหมายที่ระบุว่าเป็น " ยานพาหนะทางบก "

ยานพาหนะทางบก หมายถึง เฉพาะรถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันก๊าซ หรือ กำลังไฟฟ้าและรวมถึง รถพ่วง รถไฟ รถราง

      ยกตัวอย่าง : ประเภทรถที่อยู่ในนิยามยานพาหนะทางบก ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถอีแต๋น รถไถนา รถที่ใช้ในการก่อสร้าง รถขายไอศครีมติดเครื่องยนต์ รถซาเล้งที่ติดเครื่องยนต์ รถโฟล์คลิฟ รถที่เดินด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า หรือ แม้แต่รถพ่วงจะอยู่ในระหว่างพ่วงกับหัวลากหรือจอดอยู่เฉยไม่พ่วงอะไร บริษัทประกันภัยต้องให้ความคุ้มครอง

อีกทั้งรถยนต์ตามนิยามที่ว่านี้  จะเป็นรถยนต์ที่จดทะเบียนหรือไม่สามารถจดทะเบียนได้ตามกฏหมาย บริษัทประกันภัยไม่สามารถนำกรณีนี้ หรือเรียกกันง่ายๆว่ารถเถื่อนมาปฎิเสธความคุ้มครองได้


แต่ !! ถ้าถามว่ารถยนต์ของเราขับไปเฉี่ยวชนกับสิ่งของที่บรรทุกยื่นออกมาจากตัวรถยนต์คู่กรณี ลักษณะของเหตุที่เกิดอย่างนี้เข้าข่ายเงื่อนไขความคุ้มครองหรือไม่…?

  คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์  ซึ่งเป็นประกาศนายทะเบียนและมีผลตามกฏหมาย ได้ตีความไว้ว่า กรณีรถยนต์คันที่เอาประกันภัยชนกับสิ่งของที่บรรทุกยื่นออกจากตัวรถยนต์คู่กรณี เช่น บรรทุกเหล็กหรือไม้ โดยชนไม่ถูกตัวรถยนต์คู่กรณี แต่ชนถูกสิ่งของที่บรรทุกบนรถยนต์คู่กรณีดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการชนกับยานพาหนะทางบก!!

  อย่างไรก็ตามถ้าสิ่งของที่บรรทุกนั้นเกิดหล่นตกลงมาหรือกระเด็นออกมาจากตัวรถ และรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไปเฉี่ยวชนกับสิ่งของดังกล่าว  จะไม่ได้รับความคุ้มครอง!!

ในอีกกรณีหนึ่ง ถ้าเป็นสิ่งของที่ถือเป็นอุปกรณ์ส่วนควบกับตัวรถยนต์ของคู่กรณี เกิดหลุดออกจากตัวรถยนต์ เช่นล้อรถยนต์ และรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไปเฉี่ยวชน ให้ถือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรรมธ์ประกันภัย !!


กรณีรถชนรถ คืออะไร และหากมีเหตุโดนชนแล้วหนี จะสามารถเคลมประกัน ได้หรือไม่ อย่างไร?
สามารถแจ้งเคลมประกันรถยนต์ในประเภท 2+ ได้ แต่ต้องหาหลักฐานพิสูจน์ว่าเราโดนชนแล้วหนีจริงๆ อาจจะเป็นกล้างติดหน้ารถเพื่อเป็นหลักฐานพิสูจน์ แต่หากรู้เลขทะเบียนของคู่กรณีก็สามารถแจ้งกับบริษัทประกัน เพื่อให้ทางประกันจัดการดำเนินเรื่องต่อได้ทันทีแบบสบายใจหายห่วง

ด้วยความปรารถนาดีจาก เพจ ประกันรถถูกๆ ต่อง่ายๆ คุ้มครองเลย

สาระน่ารู้เรื่อง ประกันรถยนต์ที่ จริงจัง จริงใจ จริงจริง ♥

สนใจซื้อประกันรถยนต์ คลิ๊ก

Scroll to Top