เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันภัย (หมวดทั่วไป)

เงื่อนไขการรับประกันภัย (หมวดทั่วไป) คงทราบกันแล้วว่าการประกันภัยรถยนต์ เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ (ผู้เอาประกันภัย) และผู้ขาย (บริษัทประกันภัย) เป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยตามความต้องการของผู้ซื้อโดยไม่มีผู้ใดบังคับ ซึ่งข้อตกลง เงื่อนไข และความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนี้ จะอยู่ภายใต้คำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ได้กำหนดมาแล้วนั้นเอง เราจะขอพาทุกคนไปดูเนื้อหาภายในคู่มือที่คนส่วนมากไม่เคยได้เปิดอ่านทำความเข้าใจกันนะคะ ไปเล๊ยยยย

สรุปความหมายของการประกันภัยรถยนต์

หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่า “ ผู้เอาประกันภัย ” ได้โอนความเสี่ยงภัยเกี่ยวกับรถยนต์ไปให้บุคคลอื่นซึ่งเรียกว่า “ ผู้รับประกันภัย ” รับเสี่ยงภัยแทน โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเรียกว่า “ เบี้ยประกันภัย ” ให้กับผู้รับประกันภัย ซึ่งเป็นการตอบแทนที่ผู้รับประกันภัยยอมรับความเสี่ยงภัยไว้แทน หากรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้เกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดความเสียหายแก่ตัวรถยนต์ หรือแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลที่โดยสารอยู่ภายในรถยนต์ ตลอดจนบุคคภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากรถยนต์ที่เอาประกันภัยคันดังกล่าว ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เรียกว่า “ ค่าสินไหมทดแทน ” โดยผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ได้ตกลงทำสัญญาไว้


ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้
คำนิยายศัพท์ที่ใช้ในประกัน (หมวดทั่วไป)
ข้อยกเว้น การเรียกร้อง การรับผิดชอบ (หมวดทั่วไป)
การแก้ไขและการลดค่าเบี้ยประกัน (หมวดทั่วไป)
การเพิ่มของค่าเบี้ยและการโอนรถ (หมวดทั่วไป)
การเจราจาด้านกฎหมาย
การยุติการรับประกัน
อันตราค่าเบี้ยประกัน (หมวดทั่วไป)
ค่าสินไหม (หมวดทั่วไป)


เงื่อนไขการรับประกันภัย (หมวดทั่วไป) เชื่อว่าหลายๆคนยังไม่มีโอกาสได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไข หรือ ข้อตกลง ในการรับประกันภัยได้ละเอียดมากนัก เพราะรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากๆ ดังนั้นเวลาเกิดปัญหาจึงกลายเป็นว่าบางอย่างไม่ตรงกับใจที่เราคิดไว้ เอกสารที่หลายๆบริษัทมีแนบไปให้ในซองกรมธรรม์ ก็จะมีคู่มือ หรือ เอกสารแนบท้ายไปให้กับผู้เอาประกันทุกราย ดังนั้น หากเป็นได้ อยากจะขอแนะนำให้ทุกๆท่าน เปิดอ่านทำความเข้าใจในคู่มือที่แนบไปให้กันด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้ลดปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง หรือ ถ้าหากไม่สะดวกในการดูเอกสาร ก็แนะนำให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนที่จะตัดสินใจซื้อกันไว้เลยก็จะดีมากๆนะคะ เพราะเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้องทราบข้อมูลดีอยู่แล้วค่ะ


อ้างอิงจาก : คำสั่งนายทะเบียนที่10/2563 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์


ด้วยความปรารถนาดีจาก เพจ ประกันรถถูกๆ ต่อง่ายๆ คุ้มครองเลย

สาระน่ารู้เรื่อง ประกันรถยนต์ที่ จริงจัง จริงใจ จริงจริง ♥

สนใจซื้อประกันรถยนต์ คลิ๊ก