เล่มรถหาย ควรทำอย่างไร

เล่มรถหาย ควรทำอย่างไร

เล่มรถหาย ควรทำอย่างไร ความยุ่งยากได้มาเยือนแล้วครับ เพราะไหนจะต้องใช้ประกอบการต่อภาษีรถในทุกๆ ปี และเป็นเอกสารที่ต้องเก็บไว้ในรถเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากตรวจแล้วไม่พบถือว่ามีความผิดน่ะครับ เพราะเป็นเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์มากๆ ซึ่งรถทุกคันจะต้องมีเล่มทะเบียน แต่ถ้าเกิดเล่มทะเบียนรถดันหายไปหรือเราเองที่ลืมที่เก็บ จะทำอย่างไรล่ะ วันนี้เรามีข้อแนะนำง่าย ๆ มาบอกกันครับ

ก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับเล่มทะเบียนรถกันก่อนดีกว่าครับ !!!

เล่มทะเบียนรถ คืออะไร ?!

คือ สมุดสำคัญที่ใช้บันทึกรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับรถคันนั้น ๆ ไว้ เช่น ประวัติการครอบครองรถ, เลขตัวถัง, ประวัติการโอน ยกเลิก ปรับเปลี่ยน และประวัติการเสียภาษีของเจ้าของรถ, ประวัติการแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ ฯลฯ และสามารถใช้แทนทะเบียนรถได้ หากป้ายทะเบียนรถหาย ทะเบียนชำรุด อีกทั้งยังใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย คุณสามารถยื่นเล่มทะเบียนให้คุณตำรวจดูพร้อมชี้แจงตามความจริงได้ ซึ่งบางคนอาจจะกลัวเล่มทะเบียนตัวจริงหายจึงเก็บไว้ที่บ้าน กรณีนี้คุณสามารถทำเป็นสำเนายื่นแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เช่นกัน แต่ในความเป็นจริงควรจะมีเล่มทะเบียนรถตัวจริงเก็บเอาไว้ที่รถเป็นประจำ เพราะของจริงยังไงก็ดีกว่าสำเนาอยู่แล้ว ยกเว้นใครที่ยังผ่อนรถอยู่ แล้วเล่มทะเบียนตัวจริงอยู่ที่ไฟแนนซ์ สามารถนำสำเนาและเอกสารการผ่อนชำระกับไฟแนนซ์ยื่นแทนได้ ตรงนี้ใครที่ซื้อรถมือสองต้องดูให้ละเอียดว่าชื่อเจ้าของรถในเล่มทะเบียนกับชื่อผู้ขายเป็นชื่อเดียวกันหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ต้องตรวจสอบให้ดีว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร แต่ถ้ามีความผิดปกติให้บอกผ่านไปเลย รวมทั้งในเล่มทะเบียนยังระบุบันทึกการโอนรถ
ปรับเปลี่ยน ยกเลิก ประวัติการเสียภาษีเอาไว้ทั้งหมด และที่ต้องสังเกตให้ดีคือ เล่มทะเบียนต้องอยู่ในสภาพปกติ หากมีการบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ในเล่มมาก่อนแล้ว เล่มต้องไม่ดูใหม่เกินไป หรือบางทีเล่มอาจจะมีการตีตรายกเลิกเล่มไปแล้ว และนำมาย้อมแมวอีกรอบ โปรดตรวจสอบก่อนทุกครั้งน่ะครับ


เล่มทะเบียนรถหาย จะเกิดอะไรขึ้น!

เล่มทะเบียนรถเป็นเอกสารที่ควรมีเก็บไว้ในรถ อาจจะเป็นตัวจริงหรือสำเนาก็ได้ เพื่อเป็นหลักฐานยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากมีการตรวจสอบ แล้วผู้ขับขี่ไม่แสดงใบอนุญาตขับรถและสำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ตามมาตรา 42 บทกำหนด โทษมาตรา 60 ปรับ 200 – 1,000 บาท อีกทั้งยังต้องใช้เล่มทะเบียนรถในการซื้อขายรถ ตรวจสภาพรถกับตรอ. และต่อภาษีรถยนต์อีกด้วย


ถ้าเล่มทะเบียนรถหาย ต้องทำอย่างไร?

1.แจ้งความ เมื่อรู้ตัวว่าเล่มทะเบียนรถหาย ต้องรีบไปแจ้งความ “แจ้งเล่มทะเบียนรถหาย” ที่สถานีตำรวจ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะออกใบแจ้งความมาให้ เพื่อนำไปยื่นเรื่องกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อทำเรื่องขอสมุดเล่มทะเบียนใหม่

2.นำใบแจ้งความไปยื่นเรื่องที่กรมการขนส่งทางบก ซึ่งต้องยื่นไปที่กรมการขนส่งทางบกในจังหวัดที่ออกเล่มทะเบียนรถให้

3.เอกสารที่ต้องใช้ ในการดำเนินการขอใบแทนหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถ หรือแผ่นป้ายทะเบียน สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่สูญหาย ถูกทำลาย ชำรุด หรือลบเลือนในสาระสำคัญ

หลักฐานที่ใช้ในการแจ้งเรื่อง

  • หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ (ยกเว้นกรณีหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถสูญหาย)
  • กรณีขอเอกสารแทนสูญหาย ให้นำสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี ที่ได้แจ้งความหายไว้ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแสดง (หากไม่มีสำเนารายงานประจำวัน ก็ให้บันทึกถ้อยคำไว้เป็นหลักฐานกับนายทะเบียน)
  • กรณีเอกสารชำรุด ให้นำเอกสารที่ชำรุดมาแสดงด้วย
  • หลักฐานประจำตัวผู้ประกอบการขนส่ง หรือเจ้าของรถ(แล้วแต่กรณี) ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

4. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่ขนส่ง ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แล้วคุณจะได้รับแบบฟอร์มคำขอเล่มทะเบียนใหม่ รวมทั้งบันทึกถ้อยคำ กรณีแจ้งเอกสารหรือใบอนุญาตขับรถสูญหาย และเมื่อกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารอีกครั้งและให้บัตรคิว (ถ้ากรอกไม่ถูก ไม่ต้องกังวล เพราะที่ขนส่งมีตัวอย่างการกรอกเอาไว้ทั้งหมดแล้ว) และนั่งรอสักครู่….เมื่อประกาศเรียกบัตรคิวที่ถืออยู่ นั่นคือ คุณกำลังจะได้รับเล่มทะเบียนรถเล่มใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง และในเล่มที่ได้รับมาใหม่ จะมีตราประทับระบุเอาไว้ว่า “ออกแทนเล่มที่สูญหาย” เอาไว้ด้วย ซึ่งเมื่อก่อนต้องรอ 1-2 วัน แต่ปัจจุบันรอรับได้เลย

5.จ่ายค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม

  • ค่าคำขอ 5 บาท
  • ใบแทนสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 50 บาท

เล่มรถหาย ควรทำอย่างไร เพียงเท่านี้ คุณก็จะได้รับเล่มทะเบียนรถใหม่มาง่ายๆ เพียงแต่ว่าอาจจะต้องไปติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกตั้งแต่เช้าๆ เพราะตอนนี้หลายแห่งมีประชาชนเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก จะเห็นได้ว่า การขอเล่มทะเบียนใหม่ไม่ใช่เรื่องยาก แต่จะให้ดี อย่าทำหายเลยดีกว่า เพราะต้องเสียเวลาทำเรื่อง เสี่ยงโดนปรับโทษฐานไม่มีเล่มทะเบียนตัวจริงหรือสำเนาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และข้อมูลในเล่มทะเบียนรถยังจำเป็นต่อการทำประกันรถยนต์อีกด้วย ฉะนั้นถ่ายสำเนาทะเบียนรถไว้ และเก็บเล่มทะเบียนไว้ในที่ที่หาง่าย หาซองใส่ที่สะดุดตา และควรเก็บติดเอาไว้ในรถ จะได้ไม่ต้องมาแจ้งความแล้วไปติดต่อทำเล่มใหม่อีกครั้งน่ะครับด้วยความปรารถนาดีจาก เพจ ประกันรถถูกๆ ต่อง่ายๆ คุ้มครองเลย

สาระน่ารู้เรื่อง ประกันรถยนต์ที่ จริงจัง จริงใจ จริงจริง ♥

สนใจซื้อประกันรถยนต์ คลิ๊ก