ฝาถังน้ำมัน อยู่ฝั่งไหน

ฝาถังน้ำมัน มันอยู่ฝั่งไหน

ฝาถังน้ำมัน มันอยู่ฝั่งไหน