ประกันภัยรถยนต์ของบริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีน

เบี้ยประกัน ฿ 6,200
เงินสดลดเหลือ ฿5,623

ทุนประกัน 50,000 บาท (ซ่อมอู่) 5000050000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

คุ้มภัยโตเกียวมารีน ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 50,000 บาท (ซ่อมอู่)
5000050000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 6,200
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿5,623

เบี้ยประกัน ฿ 6,500
เงินสดลดเหลือ ฿5,895

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่) 100000100000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

คุ้มภัยโตเกียวมารีน ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 6,500
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿5,895

เบี้ยประกัน ฿ 6,800
เงินสดลดเหลือ ฿6,167

ทุนประกัน 150,000 บาท (ซ่อมอู่) 150000150000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

คุ้มภัยโตเกียวมารีน ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 150,000 บาท (ซ่อมอู่)
150000150000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 6,800
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿6,167

เบี้ยประกัน ฿ 7,100
เงินสดลดเหลือ ฿6,439

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่) 200000200000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

คุ้มภัยโตเกียวมารีน ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่)
200000200000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 7,100
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿6,439

เบี้ยประกัน ฿ 7,400
เงินสดลดเหลือ ฿6,711

ทุนประกัน 250,000 บาท (ซ่อมอู่) 250000250000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

คุ้มภัยโตเกียวมารีน ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 250,000 บาท (ซ่อมอู่)
250000250000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 7,400
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿6,711

เบี้ยประกัน ฿ 7,700
เงินสดลดเหลือ ฿6,983

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมอู่) 300000300000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

คุ้มภัยโตเกียวมารีน ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมอู่)
300000300000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 7,700
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿6,983

เบี้ยประกัน ฿ 5,700
เงินสดลดเหลือ ฿5,169

ทุนประกัน 50,000 บาท (ซ่อมอู่) 5000050000 (ซ่อมอู่)

คุ้มภัยโตเกียวมารีน ประกันชั้น 3+

ทุนประกัน 50,000 บาท (ซ่อมอู่)
5000050000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 5,700
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿5,169

เบี้ยประกัน ฿ 6,000
เงินสดลดเหลือ ฿5,442

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่) 100000100000 (ซ่อมอู่)

คุ้มภัยโตเกียวมารีน ประกันชั้น 3+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 6,000
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿5,442

เบี้ยประกัน ฿ 6,300
เงินสดลดเหลือ ฿5,714

ทุนประกัน 150,000 บาท (ซ่อมอู่) 150000150000 (ซ่อมอู่)

คุ้มภัยโตเกียวมารีน ประกันชั้น 3+

ทุนประกัน 150,000 บาท (ซ่อมอู่)
150000150000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 6,300
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿5,714

เบี้ยประกัน ฿ 6,600
เงินสดลดเหลือ ฿5,986

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่) 200000200000 (ซ่อมอู่)

คุ้มภัยโตเกียวมารีน ประกันชั้น 3+

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่)
200000200000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 6,600
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿5,986

เบี้ยประกัน ฿ 6,900
เงินสดลดเหลือ ฿6,258

ทุนประกัน 250,000 บาท (ซ่อมอู่) 250000250000 (ซ่อมอู่)

คุ้มภัยโตเกียวมารีน ประกันชั้น 3+

ทุนประกัน 250,000 บาท (ซ่อมอู่)
250000250000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 6,900
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿6,258

เบี้ยประกัน ฿ 7,200
เงินสดลดเหลือ ฿6,530

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมอู่) 300000300000 (ซ่อมอู่)

คุ้มภัยโตเกียวมารีน ประกันชั้น 3+

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมอู่)
300000300000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 7,200
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿6,530

เบี้ยประกัน ฿ 2,000
เงินสดลดเหลือ ฿1,944

(ซ่อมอู่)

เบี้ยประกัน ฿ 2,000
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿1,944

เบี้ยประกัน ฿ 2,999
เงินสดลดเหลือ ฿2,915

(ซ่อมอู่)

เบี้ยประกัน ฿ 2,999
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿2,915

บริษัทประกันภัยที่เราร่วมงาน

เรานำเสนอเบี้ยประกันภัยราคาถูก จากบริษัทประกันภัยชั้นที่ผู้ใช้รถให้ความเชื่อถือ

ติดต่อสอบถามเบี้ยประกัน

จริงจัง จริงใจ จริงจริง

ช่องทางการชำระเงิน

http://moneyspace.net/