ประกันภัยรถยนต์ของบริษัท ซมโปะ เจแปน

ซมโปะ เจแปน ประกันชั้น 2+
สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

เบี้ยประกัน ฿ 6,000
เงินสดลดเหลือ ฿5,553

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่) 100000100000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

ซมโปะ เจแปน ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 6,000
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿5,553

ซมโปะ เจแปน ประกันชั้น 2+
สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

เบี้ยประกัน ฿ 7,000
เงินสดลดเหลือ ฿6,479

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่) 200000200000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

ซมโปะ เจแปน ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่)
200000200000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 7,000
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿6,479

ซมโปะ เจแปน ประกันชั้น 2+
สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

เบี้ยประกัน ฿ 8,000
เงินสดลดเหลือ ฿7,404

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมอู่) 300000300000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

ซมโปะ เจแปน ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมอู่)
300000300000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 8,000
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿7,404

ซมโปะ เจแปน ประกันชั้น 3+
สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

เบี้ยประกัน ฿ 5,900
เงินสดลดเหลือ ฿5,461

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่) 100000100000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

ซมโปะ เจแปน ประกันชั้น 3+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 5,900
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿5,461

ซมโปะ เจแปน ประกันชั้น 3+
สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

เบี้ยประกัน ฿ 6,600
เงินสดลดเหลือ ฿6,109

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่) 200000200000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

ซมโปะ เจแปน ประกันชั้น 3+

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่)
200000200000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 6,600
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿6,109

ซมโปะ เจแปน ประกันชั้น 3+
สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

เบี้ยประกัน ฿ 7,400
เงินสดลดเหลือ ฿6,849

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมอู่) 300000300000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

ซมโปะ เจแปน ประกันชั้น 3+

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมอู่)
300000300000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 7,400
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿6,849

บริษัทประกันภัยที่เราร่วมงาน

เรานำเสนอเบี้ยประกันภัยราคาถูก จากบริษัทประกันภัยชั้นที่ผู้ใช้รถให้ความเชื่อถือ

ติดต่อสอบถามเบี้ยประกัน

จริงจัง จริงใจ จริงจริง

ช่องทางการชำระเงิน

http://moneyspace.net/