ประกันภัยรถยนต์ของบริษัท แอกซ่าประกันภัย

โปรโมชั่น

เบี้ยประกัน ฿ 8,800
เงินสดลดเหลือ ฿8,145

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมห้าง) 100000100000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

โปรโมชั่น

แอกซ่าประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมห้าง)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 1-5 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 8,800
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿8,145

เบี้ยประกัน ฿ 8,400
เงินสดลดเหลือ ฿7,775

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมห้าง) 100000100000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

แอกซ่าประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมห้าง)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 1-5 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 8,400
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿7,775

เบี้ยประกัน ฿ 10,100
เงินสดลดเหลือ ฿9,348

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมห้าง) 200000200000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

แอกซ่าประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมห้าง)
200000200000 สำหรับรถอายุ: 1-5 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 10,100
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿9,348

เบี้ยประกัน ฿ 9,700
เงินสดลดเหลือ ฿8,978

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมห้าง) 200000200000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

แอกซ่าประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมห้าง)
200000200000 สำหรับรถอายุ: 1-5 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 9,700
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿8,978

เบี้ยประกัน ฿ 11,400
เงินสดลดเหลือ ฿10,551

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมห้าง) 300000300000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

แอกซ่าประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมห้าง)
300000300000 สำหรับรถอายุ: 1-5 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 11,400
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿10,551

เบี้ยประกัน ฿ 10,900
เงินสดลดเหลือ ฿10,088

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมห้าง) 300000300000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

แอกซ่าประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมห้าง)
300000300000 สำหรับรถอายุ: 1-5 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 10,900
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿10,088

บริษัทประกันภัยที่เราร่วมงาน

เรานำเสนอเบี้ยประกันภัยราคาถูก จากบริษัทประกันภัยชั้นที่ผู้ใช้รถให้ความเชื่อถือ

ติดต่อสอบถามเบี้ยประกัน

จริงจัง จริงใจ จริงจริง

ช่องทางการชำระเงิน

http://moneyspace.net/