ประกันภัยรถยนต์ของบริษัท ไพบูลย์ประกันภัย

เบี้ยประกัน ฿ 6,900
เงินสดลดเหลือ ฿6,258

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่) 100000100000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

ไพบูลย์ประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 6,900
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿6,258

เบี้ยประกัน ฿ 7,500
เงินสดลดเหลือ ฿6,802

ทุนประกัน 150,000 บาท (ซ่อมอู่) 150000150000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

ไพบูลย์ประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 150,000 บาท (ซ่อมอู่)
150000150000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 7,500
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿6,802

เบี้ยประกัน ฿ 7,900
เงินสดลดเหลือ ฿7,165

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่) 100000100000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

ไพบูลย์ประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 7,900
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿7,165

เบี้ยประกัน ฿ 8,500
เงินสดลดเหลือ ฿7,709

ทุนประกัน 150,000 บาท (ซ่อมอู่) 150000150000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

ไพบูลย์ประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 150,000 บาท (ซ่อมอู่)
150000150000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 8,500
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿7,709

เบี้ยประกัน ฿ 3,200
เงินสดลดเหลือ ฿3,111

(ซ่อมอู่)

เบี้ยประกัน ฿ 3,200
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿3,111

เบี้ยประกัน ฿ 1,800
เงินสดลดเหลือ ฿1,750

(ซ่อมอู่)

เบี้ยประกัน ฿ 1,800
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿1,750

บริษัทประกันภัยที่เราร่วมงาน

เรานำเสนอเบี้ยประกันภัยราคาถูก จากบริษัทประกันภัยชั้นที่ผู้ใช้รถให้ความเชื่อถือ

ติดต่อสอบถามเบี้ยประกัน

จริงจัง จริงใจ จริงจริง

ช่องทางการชำระเงิน

http://moneyspace.net/