ประกันภัยรถยนต์ของบริษัท ���������������������������������������������������������������

โปรโมชั่น

เบี้ยประกัน ฿ 5,800
เงินสดลดเหลือ ฿5,530

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่) 100000100000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

โปรโมชั่น

ชับบ์สามัคคีประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 5,800
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿5,530

เบี้ยประกัน ฿ 6,800
เงินสดลดเหลือ ฿6,484

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่) 200000200000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

ชับบ์สามัคคีประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่)
200000200000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 6,800
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿6,484

เบี้ยประกัน ฿ 5,300
เงินสดลดเหลือ ฿5,053

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่) 100000100000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

ชับบ์สามัคคีประกันภัย ประกันชั้น 3+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 5,300
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿5,053

เบี้ยประกัน ฿ 6,300
เงินสดลดเหลือ ฿6,007

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่) 200000200000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

ชับบ์สามัคคีประกันภัย ประกันชั้น 3+

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่)
200000200000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 6,300
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿6,007

เบี้ยประกัน ฿ 4,800
เงินสดลดเหลือ ฿4,577

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่) 100000100000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

ชับบ์สามัคคีประกันภัย ประกันชั้น 3+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 4,800
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿4,577

เบี้ยประกัน ฿ 5,800
เงินสดลดเหลือ ฿5,530

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่) 200000200000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

ชับบ์สามัคคีประกันภัย ประกันชั้น 3+

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่)
200000200000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 5,800
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿5,530

เบี้ยประกัน ฿ 5,500
เงินสดลดเหลือ ฿5,244

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่) 100000100000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

ชับบ์สามัคคีประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 5,500
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿5,244

เบี้ยประกัน ฿ 6,500
เงินสดลดเหลือ ฿6,197

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่) 200000200000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

ชับบ์สามัคคีประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่)
200000200000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 6,500
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿6,197

โปรโมชั่น

เบี้ยประกัน ฿ 1,800
เงินสดลดเหลือ ฿1,750

(ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
ไฟไหม้

โปรโมชั่น

ชับบ์สามัคคีประกันภัย ประกันชั้น 3

สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
ไฟไหม้ ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 1,800
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿1,750

เบี้ยประกัน ฿ 2,700
เงินสดลดเหลือ ฿2,625

(ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
ไฟไหม้

ชับบ์สามัคคีประกันภัย ประกันชั้น 3

สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
ไฟไหม้ ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 2,700
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿2,625

บริษัทประกันภัยที่เราร่วมงาน

เรานำเสนอเบี้ยประกันภัยราคาถูก จากบริษัทประกันภัยชั้นที่ผู้ใช้รถให้ความเชื่อถือ

ติดต่อสอบถามเบี้ยประกัน

จริงจัง จริงใจ จริงจริง

ช่องทางการชำระเงิน

http://moneyspace.net/