ประกันภัยรถยนต์ของบริษัท ������������������������������������������������������

เบี้ยประกัน ฿ 6,300
เงินสดลดเหลือ ฿5,831

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่) 100000100000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

สินมั่นคงประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 6,300
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿5,831

เบี้ยประกัน ฿ 7,550
เงินสดลดเหลือ ฿6,988

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่) 200000200000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

สินมั่นคงประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่)
200000200000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 7,550
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿6,988

เบี้ยประกัน ฿ 7,850
เงินสดลดเหลือ ฿7,265

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมอู่) 300000300000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

สินมั่นคงประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมอู่)
300000300000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 7,850
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿7,265

เบี้ยประกัน ฿ 2,050
เงินสดลดเหลือ ฿1,993

(ซ่อมอู่)

เบี้ยประกัน ฿ 2,050
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿1,993

เบี้ยประกัน ฿ 5,950
เงินสดลดเหลือ ฿5,396

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่) 100000100000 (ซ่อมอู่)

สินมั่นคงประกันภัย ประกันชั้น 3+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 5,950
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿5,396

เบี้ยประกัน ฿ 1,937
เงินสดลดเหลือ ฿1,883

(ซ่อมอู่)

เบี้ยประกัน ฿ 1,937
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿1,883

เบี้ยประกัน ฿ 1,967
เงินสดลดเหลือ ฿1,912

(ซ่อมอู่)

เบี้ยประกัน ฿ 1,967
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿1,912

เบี้ยประกัน ฿ 5,351
เงินสดลดเหลือ ฿4,953

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่) 100000100000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

สินมั่นคงประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 5,351
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿4,953

เบี้ยประกัน ฿ 6,448
เงินสดลดเหลือ ฿5,968

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่) 200000200000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

สินมั่นคงประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่)
200000200000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 6,448
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿5,968

เบี้ยประกัน ฿ 7,539
เงินสดลดเหลือ ฿6,978

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมอู่) 300000300000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

สินมั่นคงประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมอู่)
300000300000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 7,539
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿6,978

เบี้ยประกัน ฿ 6,641
เงินสดลดเหลือ ฿6,147

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่) 200000200000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

สินมั่นคงประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่)
200000200000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 6,641
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿6,147

บริษัทประกันภัยที่เราร่วมงาน

เรานำเสนอเบี้ยประกันภัยราคาถูก จากบริษัทประกันภัยชั้นที่ผู้ใช้รถให้ความเชื่อถือ

ติดต่อสอบถามเบี้ยประกัน

จริงจัง จริงใจ จริงจริง

ช่องทางการชำระเงิน

http://moneyspace.net/