ประกันภัยรถยนต์ของบริษัท ������������������������������������������������

เบี้ยประกัน ฿ 6,600
เงินสดลดเหลือ ฿6,109

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่) 100000100000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

กรุงเทพประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 2-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 6,600
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿6,109

เบี้ยประกัน ฿ 7,500
เงินสดลดเหลือ ฿6,942

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่) 200000200000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

กรุงเทพประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่)
200000200000 สำหรับรถอายุ: 2-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 7,500
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿6,942

เบี้ยประกัน ฿ 8,300
เงินสดลดเหลือ ฿7,682

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมอู่) 300000300000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

กรุงเทพประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมอู่)
300000300000 สำหรับรถอายุ: 2-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 8,300
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿7,682

เบี้ยประกัน ฿ 7,200
เงินสดลดเหลือ ฿6,664

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่) 100000100000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

กรุงเทพประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 2-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 7,200
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿6,664

เบี้ยประกัน ฿ 8,100
เงินสดลดเหลือ ฿7,497

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่) 200000200000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

กรุงเทพประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่)
200000200000 สำหรับรถอายุ: 2-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 8,100
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿7,497

เบี้ยประกัน ฿ 8,900
เงินสดลดเหลือ ฿8,237

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมอู่) 300000300000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

กรุงเทพประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมอู่)
300000300000 สำหรับรถอายุ: 2-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 8,900
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿8,237

เบี้ยประกัน ฿ 10,200
เงินสดลดเหลือ ฿9,441

ทุนประกัน 400,000 บาท (ซ่อมอู่) 400000400000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

กรุงเทพประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 400,000 บาท (ซ่อมอู่)
400000400000 สำหรับรถอายุ: 2-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 10,200
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿9,441

เบี้ยประกัน ฿ 11,200
เงินสดลดเหลือ ฿10,366

ทุนประกัน 500,000 บาท (ซ่อมอู่) 500000500000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

กรุงเทพประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 500,000 บาท (ซ่อมอู่)
500000500000 สำหรับรถอายุ: 2-15 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 11,200
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿10,366

เบี้ยประกัน ฿ 12,200
เงินสดลดเหลือ ฿11,292

ทุนประกัน 600,000 บาท (ซ่อมอู่) 600000600000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

กรุงเทพประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 600,000 บาท (ซ่อมอู่)
600000600000 สำหรับรถอายุ: 2-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 12,200
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿11,292

เบี้ยประกัน ฿ 13,200
เงินสดลดเหลือ ฿12,217

ทุนประกัน 700,000 บาท (ซ่อมอู่) 700000700000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

กรุงเทพประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 700,000 บาท (ซ่อมอู่)
700000700000 สำหรับรถอายุ: 2-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 13,200
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿12,217

โปรโมชั่น

เบี้ยประกัน ฿ 8,999
เงินสดลดเหลือ ฿8,161

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมห้าง) 100000100000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

โปรโมชั่น

กรุงเทพประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมห้าง)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 1-7 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 8,999
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿8,161

เบี้ยประกัน ฿ 9,800
เงินสดลดเหลือ ฿8,888

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมห้าง) 200000200000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

กรุงเทพประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมห้าง)
200000200000 สำหรับรถอายุ: 1-7 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 9,800
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿8,888

เบี้ยประกัน ฿ 10,600
เงินสดลดเหลือ ฿9,613

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมห้าง) 300000300000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

กรุงเทพประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมห้าง)
300000300000 สำหรับรถอายุ: 1-7 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 10,600
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿9,613

เบี้ยประกัน ฿ 11,900
เงินสดลดเหลือ ฿10,792

ทุนประกัน 400,000 บาท (ซ่อมห้าง) 400000400000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

กรุงเทพประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 400,000 บาท (ซ่อมห้าง)
400000400000 สำหรับรถอายุ: 1-7 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 11,900
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿10,792

เบี้ยประกัน ฿ 12,900
เงินสดลดเหลือ ฿11,699

ทุนประกัน 500,000 บาท (ซ่อมห้าง) 500000500000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

กรุงเทพประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 500,000 บาท (ซ่อมห้าง)
500000500000 สำหรับรถอายุ: 1-7 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 12,900
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿11,699

เบี้ยประกัน ฿ 13,900
เงินสดลดเหลือ ฿12,606

ทุนประกัน 600,000 บาท (ซ่อมห้าง) 600000600000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

กรุงเทพประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 600,000 บาท (ซ่อมห้าง)
600000600000 สำหรับรถอายุ: 1-7 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 13,900
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿12,606

เบี้ยประกัน ฿ 14,900
เงินสดลดเหลือ ฿13,513

ทุนประกัน 700,000 บาท (ซ่อมห้าง) 700000700000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

กรุงเทพประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 700,000 บาท (ซ่อมห้าง)
700000700000 สำหรับรถอายุ: 1-7 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 14,900
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿13,513

เบี้ยประกัน ฿ 15,900
เงินสดลดเหลือ ฿14,420

ทุนประกัน 800,000 บาท (ซ่อมห้าง) 800000800000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

กรุงเทพประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 800,000 บาท (ซ่อมห้าง)
800000800000 สำหรับรถอายุ: 1-7 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 15,900
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿14,420

เบี้ยประกัน ฿ 16,900
เงินสดลดเหลือ ฿15,327

ทุนประกัน 900,000 บาท (ซ่อมห้าง) 900000900000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

กรุงเทพประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 900,000 บาท (ซ่อมห้าง)
900000900000 สำหรับรถอายุ: 1-7 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 16,900
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿15,327

เบี้ยประกัน ฿ 17,900
เงินสดลดเหลือ ฿16,234

ทุนประกัน 1,000,000 บาท (ซ่อมห้าง) 10000001000000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

กรุงเทพประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 1,000,000 บาท (ซ่อมห้าง)
10000001000000 สำหรับรถอายุ: 1-7 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 17,900
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿16,234

บริษัทประกันภัยที่เราร่วมงาน

เรานำเสนอเบี้ยประกันภัยราคาถูก จากบริษัทประกันภัยชั้นที่ผู้ใช้รถให้ความเชื่อถือ

ติดต่อสอบถามเบี้ยประกัน

จริงจัง จริงใจ จริงจริง

ช่องทางการชำระเงิน

http://moneyspace.net/