ประกันภัยรถยนต์ของบริษัท ���������������������������������������������

โปรโมชั่น

เบี้ยประกัน ฿ 7,500
เงินสดลดเหลือ ฿6,802

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่) 100000100000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

โปรโมชั่น

วิริยะประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 7,500
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿6,802

เบี้ยประกัน ฿ 8,800
เงินสดลดเหลือ ฿7,981

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่) 200000200000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

วิริยะประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่)
200000200000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 8,800
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿7,981

เบี้ยประกัน ฿ 9,900
เงินสดลดเหลือ ฿8,979

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมอู่) 300000300000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

วิริยะประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมอู่)
300000300000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 9,900
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿8,979

เบี้ยประกัน ฿ 6,600
เงินสดลดเหลือ ฿6,109

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่) 100000100000 (ซ่อมอู่)

วิริยะประกันภัย ประกันชั้น 3+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 6,600
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿6,109

เบี้ยประกัน ฿ 7,700
เงินสดลดเหลือ ฿7,127

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่) 200000200000 (ซ่อมอู่)

วิริยะประกันภัย ประกันชั้น 3+

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่)
200000200000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 7,700
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿7,127

เบี้ยประกัน ฿ 9,500
เงินสดลดเหลือ ฿8,616

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมห้าง) 100000100000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

วิริยะประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมห้าง)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 2-5 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 9,500
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿8,616

เบี้ยประกัน ฿ 10,500
เงินสดลดเหลือ ฿9,523

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมห้าง) 200000200000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

วิริยะประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมห้าง)
200000200000 สำหรับรถอายุ: 2-5 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 10,500
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿9,523

เบี้ยประกัน ฿ 11,500
เงินสดลดเหลือ ฿10,430

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมห้าง) 300000300000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

วิริยะประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมห้าง)
300000300000 สำหรับรถอายุ: 2-5 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 11,500
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿10,430

เบี้ยประกัน ฿ 12,500
เงินสดลดเหลือ ฿11,337

ทุนประกัน 400,000 บาท (ซ่อมห้าง) 400000400000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

วิริยะประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 400,000 บาท (ซ่อมห้าง)
400000400000 สำหรับรถอายุ: 2-5 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 12,500
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿11,337

เบี้ยประกัน ฿ 13,500
เงินสดลดเหลือ ฿12,243

ทุนประกัน 500,000 บาท (ซ่อมห้าง) 500000500000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

วิริยะประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 500,000 บาท (ซ่อมห้าง)
500000500000 สำหรับรถอายุ: 2-5 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 13,500
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿12,243

เบี้ยประกัน ฿ 2,500
เงินสดลดเหลือ ฿2,430

(ซ่อมอู่)

เบี้ยประกัน ฿ 2,500
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿2,430

เบี้ยประกัน ฿ 3,500
เงินสดลดเหลือ ฿3,402

(ซ่อมอู่)

เบี้ยประกัน ฿ 3,500
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿3,402

เบี้ยประกัน ฿ 7,300
เงินสดลดเหลือ ฿6,756

ทุนประกัน 150,000 บาท (ซ่อมอู่) 150000150000 (ซ่อมอู่)

วิริยะประกันภัย ประกันชั้น 3+

ทุนประกัน 150,000 บาท (ซ่อมอู่)
150000150000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 7,300
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿6,756

เบี้ยประกัน ฿ 8,300
เงินสดลดเหลือ ฿7,682

ทุนประกัน 250,000 บาท (ซ่อมอู่) 250000250000 (ซ่อมอู่)

วิริยะประกันภัย ประกันชั้น 3+

ทุนประกัน 250,000 บาท (ซ่อมอู่)
250000250000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 8,300
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿7,682

บริษัทประกันภัยที่เราร่วมงาน

เรานำเสนอเบี้ยประกันภัยราคาถูก จากบริษัทประกันภัยชั้นที่ผู้ใช้รถให้ความเชื่อถือ

ติดต่อสอบถามเบี้ยประกัน

จริงจัง จริงใจ จริงจริง

ช่องทางการชำระเงิน

http://moneyspace.net/