ประกันภัยรถยนต์ของบริษัท ���������������������������������������

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+
สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

เบี้ยประกัน ฿ 6,999
เงินสดลดเหลือ ฿6,478

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่) 100000100000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 6,999
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿6,478

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+
สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

เบี้ยประกัน ฿ 7,999
เงินสดลดเหลือ ฿7,403

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่) 200000200000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่)
200000200000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 7,999
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿7,403

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+
สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

เบี้ยประกัน ฿ 8,999
เงินสดลดเหลือ ฿8,329

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมอู่) 300000300000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมอู่)
300000300000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 8,999
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿8,329

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+
สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

เบี้ยประกัน ฿ 9,799
เงินสดลดเหลือ ฿9,069

ทุนประกัน 400,000 บาท (ซ่อมอู่) 400000400000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 400,000 บาท (ซ่อมอู่)
400000400000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 9,799
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿9,069

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+
สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

เบี้ยประกัน ฿ 10,499
เงินสดลดเหลือ ฿9,717

ทุนประกัน 500,000 บาท (ซ่อมอู่) 500000500000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 500,000 บาท (ซ่อมอู่)
500000500000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 10,499
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿9,717

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+
สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

เบี้ยประกัน ฿ 8,499
เงินสดลดเหลือ ฿7,708

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่) 100000100000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 8,499
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿7,708

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+
สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

เบี้ยประกัน ฿ 9,499
เงินสดลดเหลือ ฿8,615

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่) 200000200000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่)
200000200000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 9,499
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿8,615

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+
สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

เบี้ยประกัน ฿ 10,499
เงินสดลดเหลือ ฿9,522

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมอู่) 300000300000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมอู่)
300000300000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 10,499
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿9,522

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+
สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

เบี้ยประกัน ฿ 11,499
เงินสดลดเหลือ ฿10,429

ทุนประกัน 400,000 บาท (ซ่อมอู่) 400000400000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 400,000 บาท (ซ่อมอู่)
400000400000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 11,499
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿10,429

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+
สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

เบี้ยประกัน ฿ 12,499
เงินสดลดเหลือ ฿11,336

ทุนประกัน 500,000 บาท (ซ่อมอู่) 500000500000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 500,000 บาท (ซ่อมอู่)
500000500000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 12,499
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿11,336

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+
สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

เบี้ยประกัน ฿ 7,999
เงินสดลดเหลือ ฿7,403

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่) 100000100000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 7,999
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿7,403

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+
สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

เบี้ยประกัน ฿ 8,999
เงินสดลดเหลือ ฿8,329

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่) 200000200000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่)
200000200000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 8,999
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿8,329

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+
สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

เบี้ยประกัน ฿ 9,999
เงินสดลดเหลือ ฿9,254

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมอู่) 300000300000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมอู่)
300000300000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 9,999
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿9,254

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+
สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

เบี้ยประกัน ฿ 10,999
เงินสดลดเหลือ ฿10,180

ทุนประกัน 400,000 บาท (ซ่อมอู่) 400000400000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 400,000 บาท (ซ่อมอู่)
400000400000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 10,999
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿10,180

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+
สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

เบี้ยประกัน ฿ 11,999
เงินสดลดเหลือ ฿11,106

ทุนประกัน 500,000 บาท (ซ่อมอู่) 500000500000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 500,000 บาท (ซ่อมอู่)
500000500000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 11,999
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿11,106

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 3+
สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

เบี้ยประกัน ฿ 5,999
เงินสดลดเหลือ ฿5,441

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่) 100000100000 (ซ่อมอู่)

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 3+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 5,999
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿5,441

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 3+
สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

เบี้ยประกัน ฿ 6,999
เงินสดลดเหลือ ฿6,348

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่) 200000200000 (ซ่อมอู่)

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 3+

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่)
200000200000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 6,999
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿6,348

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 3+
สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

เบี้ยประกัน ฿ 7,999
เงินสดลดเหลือ ฿7,254

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมอู่) 300000300000 (ซ่อมอู่)

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 3+

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมอู่)
300000300000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 7,999
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿7,254

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 3+
สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

เบี้ยประกัน ฿ 6,599
เงินสดลดเหลือ ฿5,985

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่) 100000100000 (ซ่อมอู่)

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 3+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 6,599
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿5,985

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 3+
สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

เบี้ยประกัน ฿ 7,599
เงินสดลดเหลือ ฿6,892

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่) 200000200000 (ซ่อมอู่)

ทิพยประกันภัย ประกันชั้น 3+

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่)
200000200000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 7,599
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿6,892

บริษัทประกันภัยที่เราร่วมงาน

เรานำเสนอเบี้ยประกันภัยราคาถูก จากบริษัทประกันภัยชั้นที่ผู้ใช้รถให้ความเชื่อถือ

ติดต่อสอบถามเบี้ยประกัน

จริงจัง จริงใจ จริงจริง

ช่องทางการชำระเงิน

http://moneyspace.net/