แผนประกันภัยที่คุณเลือก

6,300
5,714

คุ้มภัยโตเกียวมารีน ประกันชั้น 3+ (รถยนต์ทั่วไป และ รถกระบะ)

ทุนประกัน 150,000 บาท (ซ่อมอู่) สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี ตารางความคุ้มครอง

เบี้ยประกันและความคุ้มครองนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอของกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น มิใช่หลักฐานในการรับประกันภัย จะมีผลคุ้มครองต่อเมื่อผู้ทำประกันภัยชำระเบี้ยและส่งเอกสารเท่านั้น

เบี้ยประกัน ฿6,300
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿5,714

เลือกวิธีชำค่าเบี้ยประกัน

เบี้ยประกัน ฿5,714

ข้อมูลส่วนตัวของผู้สั่งซื้อประกันภัย


ติดต่อสอบถามเบี้ยประกัน

จริงจัง จริงใจ จริงจริง

ช่องทางการชำระเงิน

http://moneyspace.net/