แผนประกันภัยที่คุณเลือก

2,999
2,915

คุ้มภัยโตเกียวมารีน ประกันชั้น 3 ( รถกระบะ)

ทุนประกัน 0 บาท (ซ่อมอู่) สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี ตารางความคุ้มครอง

เบี้ยประกันและความคุ้มครองนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอของกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น มิใช่หลักฐานในการรับประกันภัย จะมีผลคุ้มครองต่อเมื่อผู้ทำประกันภัยชำระเบี้ยและส่งเอกสารเท่านั้น

เบี้ยประกัน ฿2,999
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿2,915

เลือกวิธีชำค่าเบี้ยประกัน

เบี้ยประกัน ฿2,915

ข้อมูลส่วนตัวของผู้สั่งซื้อประกันภัย


ติดต่อสอบถามเบี้ยประกัน

จริงจัง จริงใจ จริงจริง

ช่องทางการชำระเงิน

http://moneyspace.net/