แผนประกันภัยที่คุณเลือก

1,900
1,847

เมืองไทยประกันภัย ประกันชั้น 3 (รถยนต์)

ทุนประกัน 0 บาท (ซ่อมอู่) สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี ตารางความคุ้มครอง

เบี้ยประกันและความคุ้มครองนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอของกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น มิใช่หลักฐานในการรับประกันภัย จะมีผลคุ้มครองต่อเมื่อผู้ทำประกันภัยชำระเบี้ยและส่งเอกสารเท่านั้น

เบี้ยประกัน ฿1,900
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿1,847

เลือกวิธีชำค่าเบี้ยประกัน

เบี้ยประกัน ฿1,847

ข้อมูลส่วนตัวของผู้สั่งซื้อประกันภัย


ติดต่อสอบถามเบี้ยประกัน

จริงจัง จริงใจ จริงจริง

ช่องทางการชำระเงิน

http://moneyspace.net/