อลิอันซ์ประกันภัย

ตัวกรองการค้นหา

เบี้ยประกัน ฿ 1,990
เงินสดลดเหลือ ฿1,934

(ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

อลิอันซ์ประกันภัย ประกันชั้น 3 (รถยนต์)

สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 1,990
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿1,934

เบี้ยประกัน ฿ 2,500
เงินสดลดเหลือ ฿2,430

(ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

อลิอันซ์ประกันภัย ประกันชั้น 3 ( รถกระบะ)

สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 2,500
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿2,430

เบี้ยประกัน ฿ 2,500
เงินสดลดเหลือ ฿2,430

(ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

อลิอันซ์ประกันภัย ประกันชั้น 3 (รถยนต์)

สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 2,500
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿2,430

เบี้ยประกัน ฿ 3,400
เงินสดลดเหลือ ฿3,305

(ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

อลิอันซ์ประกันภัย ประกันชั้น 3 ( รถกระบะ)

สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 3,400
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿3,305

ติดต่อสอบถามเบี้ยประกัน

จริงจัง จริงใจ จริงจริง

ช่องทางการชำระเงิน

http://moneyspace.net/